סגן השר מאיר פרוש למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי: "תאשר לקראת חג הפסח דמי אבטלה למשרתים בשירות אזרחי שהוצאו לחל"ת". הפניה מגיעה בעקבות פניה של עמותת "חברים" במסגרתו משרתים עשרות חרדים בשירות האזרחי הייחודי למגזר החרדי, בפעילות התנדבותית יום יומית בזרועות ממשלתיות שונות

סגן שר החינוך מאיר פרוש פנה למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר, בבקשה לאשר דמי אבטלה למשרתים בשירות אזרחי שיצאו לחל"ת, זאת לאור העובדה שחג הפסח מתקרב והמצב הכלכלי של אותן משפחות רק הולך ונעשה קשה יותר.

סגן השר כתב בדבריו, "הגיעה אלי פניה בשם רבים המשרתים בשירות אזרחי אודות הנושא שבנדון כדלהלן: בשירות האזרחי הייחודי למגזר החרדי שמופעל ע"י גוף הנקרא 'חברים', משרתים עשרות חרדים המבצעים פעילות התנדבותית יום יומית בזרועות ממשלתיות שונות, כגון: ביטחון, פנים, משטרה, שב"ס ועוד. כמו"כ, רבים מאד תורמים לחברה הישראלית בגופים כמו רלב"ד, בתי חולים וארגוני בריאות והצלה.

רוב רובם של המתנדבים בשירות האזרחי מחלקים את זמנם בין הפעילות בארגון לבין עבודה מפרנסת, כאשר הגמלה שהם מקבלים עבור השירות זניחה ועומדת על כאלף שקלים בחודש בלבד".

עם פרוץ מגפת הקורונה, הוצאו מועסקים רבים מאד לחל"ת וביניהם גם אותם שכירים שבמקביל גם מתנדבים בשירות האזרחי. אלא, שבניגוד לשאר האזרחים הזכאים לדמי אבטלה, נדהמו לקבל תשובה שלילית בנימוק שהם בני שירות אזרחי ואינם זכאים לדמי אבטלה".

חשוב לציין, שמדובר בעשרות משפחות עם ילדים שעומדות בפני שוקת שבורה לקראת חג הפסח ואין בידן מאומה להוצאות החג. אני סבור, שמן הראוי לסייע לאותן משפחות שנקלעו למצוקה כלכלית חמורה, לכל הפחות באישור דמי האבטלה ליוצאים לחל"ת".

"אבקשך", סיכם סגן השר במכתבו, "בכל לשון של בקשה, לבחון את הדברים בשימת לב, ולאשר דמי אבטלה למשרתים בשירות אזרחי שיצאו לחל"ת ממקומות העבודה שלהם, וזאת לאור העובדה שחג הפסח מתקרב והמצב הכלכלי של אותן משפחות רק הולך ונעשה קשה יותר".