נכון הרב אייכלר .
אבל אני שוכר (עם 5 ילדים) שקניתי דירה ואני לפני נטילת משכנתא לפני מס' שבועות הבנקים העלו את הריביות .
מה שאמרת זה נכון גם לכל מי שקנה דירה או שמשלם משכנתא / שכירות כשהכנסתו ירדה עקב המצב במשק ולא רק לקונים במחיר למשתכן .
הצעתי היא לחילופין שהשוכרים ישלמו רק חצי מהשכירות וכנ"ל בעלי הדירות שמשלמים משכנתאות לבנקים עד ליציאה מהמשבר והבנקים יפרסו את התשלום לתקופה ארוכה יותר