ארגון 'תבונה' בפנייה דחופה ללמנוע הגבלת חשבונות הבנק בגין שיקים ללא כיסוי בתקופת הקורונה. הארגון מזהיר כי השהיית ההגבלות על חשבונות הבנקים תקפה רק לזמן הקרוב, ורק הכרזה על מצב חירום תמנע משבר כלכלי חמור בקרב משפחות רבות ובעלי עסקים

בעקבות פניות רבות שנערמו על שולחנם של מנהלי וכלכלני ארגון 'תבונה', העוסק בהכוונה והדרכה לניהול נכון ואחראי של כלכלת משק הבית, פנה הארגון במכתב דחוף לשר המשפטים אמיר אוחנה, בבקשה שיכריז כבר עכשיו על מצב חירום, שיחייב את בנק ישראל להימנע מהגבלת חשבונות בגין שיקים שלא היה להם כיסוי, בצל משבר הקורונה. מלשכתו של השר נמסר כי הפנייה נבחנת בכובד ראש והועברה להמשך טיפול על ידי הגורמים הרלוונטיים.

הנהלים הרגילים והקבועים אליהם מחויב בנק ישראל, קובעים פרמטרים שונים להגבלת חשבונות בנק, בעקבות שיקים שניתנו ושלא נמצא להם כיסוי.

עם זאת, בעקבות מצב החירום השורר בארץ ובעולם, ולנוכח השבתתו במידה רבה של המשק בישראל, הודיעה המפקחת הבנקים על השהיית הליכי הגבלת חשבונות הבנק, עד לסיום משבר הקורונה. זאת, כדי למנוע קריסה כלכלית של משפחות שבימים כתיקונם מצליחות לנהל חשבון בנק מאוזן יחסית, וכעת בגלל משבר הקורונה והאבטלה שנכפתה עליהן, לא מצליחות לפרוע את השיקים שנתנו קודם לכן.

בארגון 'תבונה' מברכים על החלטתה של המפקחת על הבנקים, אבל פניות רבות שהגיעו לקו החירום שהקים הארגון למתן מענה וייעוץ בתחום הכלכלי בצל משבר הקורונה, מתברר כי במשפחות רבות שורר חשש כבד שעם סיום משבר הקורונה באופן רשמי, יגביל בנק ישראל באופן מיידי את כל החשבונות שבעליהם לא הצליחו לכסות את השיקים.

"מדובר בנקודת זמן בעלת רגישות רבה מאוד", מסבירים ב'תבונה', "זה יכול לגרום למשבר כלכלי חמור במיוחד. המצב החוקי הוא כזה שמיד עם תום משבר הקורונה יוקפאו כל חשבונות הבנק שבעליהם לא הצליחו לכסות את השיקים, ואם שר המפשטים לא יכריז מעכשיו על מצב חירום, לא תהיה לבעלי החשבונות הללו אפילו עילה לערער על הגבלת החשבון. אנשים שמקווים כל כך להתחיל ולהתאושש עם סיום ההשבתה וחזרתם לעבודה, יגלו פתאום שחשבון הבנק שלהם מוגבל בגלל הבעיות שנצברו בתקופת החירום שבה לא יכלו לעבוד, כי הממשלה לא אפשרה להם לעשות זאת…".

לנוכח האמור שיגרו מנהלי הארגון מכתב בהול לשר המשפטים אמיר אוחנה, ובו הם מבקשים ממנו שיממש את סמכותו להכריז על מצב חירום לעניין התנהלות בנק ישראל.

"הכרזה על מצב חירום, מביאה למעשה לכך שלאחר שבנק ישראל יגביל את כל אותם חשבונות, תהיה לבעליהם עילה לערער ולדרוש את ביטול ההגבלה. ההוראה של המפקחת על הבנקים תקפה רק לעכשיו, ואין לה תחולה למפרע. ברגע שההוראה תתבטל בגלל החזרה לשגרה, יגביל בנק ישראל את החשבונות ולא תהיה שום סיבה סבירה לערער על כך", מסבירים ב'תבונה'.

עוד אומרים בתבונה, כי הסמכות להכריז על מצב חירום לעניין זה נתונה אך ורק בידיו של שר המשפטים, ולכן נעשתה הפנייה דווקא אל השר אוחנה.

"כמובן שבסופו של דבר כולם יצטרכו לפרוע את כל השיקים שחילקו", מסבירים בארגון, "אין פה שום כוונה לפטור אנשים מחובת התשלום. אבל צריך לעשות את זה בחכמה ובשום שכל, בפריסה נאותה, לאפשר לאנשים להתאושש מהמשבר ולסייע להם להיחלץ מהבור התקציבי בו שקעו, במקום להקשות עליהם עוד יותר באמצעות הגבלת חשבונות הבנק ונקיטת הליכים נוקשים כלפיהם".