Hadas Parush/Flash90

ועדת הכספים אישרה: מס הקנייה על טבק לגלגול יושווה לגובה המס על סיגריות

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין המשווה את שיעור מס הקניה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי טבק דומים, כגון סיגריות, סיגרלות ויחידות טבק

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה היום (שני) את צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4). הצו פורסם כבר ב-21.2.2019, ולפי הוראות החוק נכנס לתוקפו באותו היום, והוא הוארך אוטומטית ובאופן זמני, נוכח תקופות הבחירות התכופות.

הצו משווה את שיעור מס הקניה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי טבק דומים, כגון סיגריות, סיגרלות ויחידות טבק, וזאת באמצעות העלאת מס הקניה על טבק לא מעובד, טבק לסיגריות וטבק בתפזורת ליחידות חימום, באופן הבא:

טבק לא מעובד – טרם פרסום הצו זה וכניסתו לתוקף, על טבק לא מעובד (עלים או מוכן לגלגול) הוטל מס קניה בשיעור של 459 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2019- 459.45 ש"ח לק"ג). בצו זה נקבע כי על טבק לא מעובד יוטל מס קניה בשיעור של 1,093.92 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2020- 1097.24 ש"ח לק"ג).

טבק לסיגריות – טרם פרסום צו זה וכניסתו לתוקף, על טבק לסיגריות הוטל מס קניה בשיעור של 459 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2019- 459.45 ש"ח לק"ג). בצו זה נקבע כי על טבק לסיגריות יוטל מס קניה בשיעור של 270%, בתוספת סכום של 571.04 ש"ח לק"ג, אך לא פחות מ-1,093.92 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2020- 270%, בתוספת 572.77 ש"ח לק"ג, אך לא פחות מ-1097.24 ש"ח לק"ג).

טבק בתפזורת ליחידות חימום – טרם פרסום צו זה וכניסתו לתוקף, על טבק בתפזורת ליחידות חימום הוטל מס קניה בשיעור של 459 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2019- 459.45 ש"ח לק"ג). בצו זה נקבע כי על טבק מסוג זה יוטל מס קניה בשיעור של 270%, בתוספת סכום של 571.04 ש"ח לק"ג, אך לא פחות מ-1,093.92 ש"ח לק"ג (סכום עדכני בצמוד למדד לשנת 2020- 270%, בתוספת 572.77 ש"ח לק"ג, אך לא פחות מ-1097.24 ש"ח לק"ג).

בנוסף, כדי למנוע אגירת מלאי בידי סוחרים, נקבע כי המס יוטל גם על מלאי המוחזק בידי סוחרים ביום תחילתו של הצו, ובלבד שמדובר בסוחר שסך כל המס החל על הטבק לסיגריות המצוי בידו כמלאי עולה על 10,000 ש"ח. מדברי ההסבר לצו עולה כי תוספת ההכנסות מהעלאת שיעורי מס הקניה מוערכת בכ-400 עד 450 מלש"ח לשנה.

משיחות שערכו אנשי הייעוץ המשפטי לוועדה עם רשות המיסים לקראת הדיון, עולה כי לאור העובדה שהיבואנים צברו מלאי רב לפני כניסת הצו לתוקף, בשנת 2019 ההכנסה מהעלאת שיעור מס הקניה הייתה כ-320 מיליון ש"ח, ולגבי שנת 2020, רשות המיסים צופה הכנסות בסך כ-400 מיליון ש"ח.

אנשי משרד הבריאות הציגו בפני הוועדה כי מאז שנכנס הצו המונח בפניכם לתוקף, חלה ירידה בייבוא של טבק לגלגול בשיעור של כ-50%, ולשיטת המשרד נראה שישנה השפעה ישירה של הגדלת שיעור המס על טבק לגלגול על שיעור ייבוא מוצר זה.

עוד הציגו מצד משרד הבריאות כי לצד הירידה החדה בייבוא טבק לגלגול ישנה עלייה מתונה בשיעור של 6%-10% בייבוא הסיגריות וזאת לאור הורדת מחירי היצרנים, אנשי המשרד ציינו כי מדובר בעלייה מתונה, וכי ישנה עלייה במספר הפונים לגמילה, וכן בירידה במספר בני הנוער המתחילים לעשן.

במהלך הדיון קראו יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני, וח"כ ינון אזולאי, לוודא כי במידה ותהייה פגיעה בעובדי מפעל דובק, כפי שציין נציג המפעל, במהלך הדיון, שציין כי האמור הוא במאות משפחות, יפעל האוצר לסייע להם מכוח העלאת ההכנסות ממיסים על טבק.

2 תגובות

גפני. תטפל באחוז הגבוה של מעשנים בישיבות. זה לא נורמלי!!!!

דוד מה אחפת לך שבחורי ישיבות מעשנים אתה נראה לי אחד שיש לו שנאה לבחורי ישיבות

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *