הווו מר ברקת עוד לא סימו לתקן את מה שעשית בירושלים אתה מתחיל עכשיו עם כל המדינה