הדבר היחיד שיש לשנות זה להקפיד שלא חלילה מצב של טיסות בשבת או לקראת שבת ואז יהיה ברכה.. שיש בעלים חרדים מצפים שהנושא הזה יהיה לחומרה