הרב גפני
כמה שנים אתם בממשלה
פתרון הדיור קבוע לא נראה באופק