Olivier Fitoussi/Flash90

אושר בממשלה: תכנית לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ וחיזוק התעשייה הישראלית

ראש הממשל, אמר: "ביקשתי גם ממשרדי וגם מהמשרדים הנוגעים בדבר לסייע סיוע מיוחד ל- E-commerce ישראלי לעסקים קטנים. העסקים הגדולים עושים את זה בלאו הכי, אבל לגבי העסקים הקטנים ואולי הבינוניים, אני רוצה שהם יוכלו למכור את הסחורה שלהם, תוצרת הארץ, דרך האינטרנט"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה: "הבאנו החלטה מאוזנת לתמיכה בתוצרת המקומית, מבלי לפגוע ביוקר המחייה. דווקא בעת הזאת עלינו לחזק את התעשייה הישראלית ולרכוש מוצרים ישראלים. אני קורא גם לאזרחי ישראל לרכוש תוצרת המדינה, תוצרת כחול-לבן, כדי לעודד את התוצרת המקומית ובכך לחזק את העסקים".

נתניהו הוסיף: "ביקשתי גם ממשרדי וגם מהמשרדים הנוגעים בדבר לסייע סיוע מיוחד ל- E-commerce ישראלי לעסקים קטנים. העסקים הגדולים עושים את זה בלאו הכי, אבל לגבי העסקים הקטנים ואולי הבינוניים, אני רוצה שהם יוכלו למכור את הסחורה שלהם, תוצרת הארץ, דרך האינטרנט, ב-E-commerce. יש אתר באינטרנט – אני רוצה לעבות אותו ואני רוצה לוודא שאנחנו מעבירים אליו תקציבים, שכבר הוקצו לכך, את הכסף הדרוש למאמץ חשוב זה".

עיקרי ההצעה לעידוד רכש ציבורי של תוצרת הארץ: הסדרת העדפת תוצרת הארץ במכרזים מעורבים של טובין ושירותים. הסדרת העדפת תוצרת הארץ במכרזי השלטון המקומי באמצעות אפשרות השוואה להצעה הזולה ביותר והחלתה על הרשויות המקומיות, התאגידים המקומיים ו"החברה למשק וכלכלה" המבצעת רכש לשלטון המקומי במיליארדי שקלים.

בנוסף, יוקם צוות לבחינת אפשרות עריכת פיילוטים להעדפת תוצרת הארץ במכרזי אינטגרציה הכוללים ספקי משנה, במסגרתם הבטחת שיעור רכש ישראלי מקנה ניקוד נוסף במכרז. השקת קמפיין ציבורי לעידוד קניית מוצרים מתוצרת הארץ.

יצוין, כי ההחלטה כוללת הקצאת תקציב של 75 מלש"ח לטובת סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להרחבה למכירה מקוונת באינטרנט.

בנוסף התכנית כוללת קיצור ימי אשראי לספקי מערכת הבריאות לשוטף+30 – הכנסת קבוצות ספקים נוספות לקיצור זה בנוסף על אלו שקיבלו אותו במסגרת תכנית ההאצה לקורונה, עקב קשיים תזרימיים אותם חווה התעשייה בתקופת הקורונה, בעלות של 200 מיליון ש"ח. מענקים להעלאת הפריון והטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה בשנת 2021. מענקים ליצואנים ליצירת הזדמנויות עסקיות חדשות והגדלת השיווק בחו"ל בשנת 2021. הפחתת מכס בהוראת שעה על תשומות ליצרני טקסטיל ישראלי.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו