Abed Rahim Khatib/Flash90

בקרוב יאושר: הפטור מהיטל על עובדים זרים בחקלאות יוארך בשנתיים נוספות

במקביל לא אישרה וועדת הכספים את נוסח תיקון האגרות המופחתות להעסקת עובדים זרים בבתי אבות, נוכח עמדת חבריה כי ההפחתה נמוכה ואינה מסייעת לבתי האבות הסובלים מפגיעה קשה בתקופת הקורונה

 • וצומו עלי: יהודי איראן בשליחות גורלית למען עם ישראל

  תוכן מקודם

 • צפו: תיעוד מרגש מהתפילה בקבר מרדכי ואסתר באיראן

  תוכן מקודם

 • 13 שנה חכינו! מעמד תפילה היסטורי ביום הפורים עצמו בערב שבת אחר חצות, למסירת שמות >>

  תוכן מקודם

 • עת רצון: העבירו שמות לתפילה הנערכת בקבר מרדכי ואסתר

  תוכן מקודם

ועדת הכספים אישרה את חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (תיקון), התשפייא- 2020, לקריאה שנייה ושלישית. התיקון קובע את הארכת הפטור של ענף החקלאות מתשלום היטל על העסקת עובדים זרים בענף. הוראת השעה לעניין זה נקבעה מאז ינואר 2016 עד ל-31 בדצמבר 2020, והוראת השעה החדשה מאריכה אותה בשנתיים, עד ל-31 בדצמבר 2022.

הארכת הפטור מגיעה לאור דרישת הוועדה, אשר אף קיימה דיון בנושא לפני כחודשיים, וקראה להאריך את הקפאת ההיטל על ענף החקלאות, נוכח כך שעלה שההיטל לא הביא לגידול בהעסקת עובדים ישראלים וכי הוא צפוי להוות נטל כבד על החקלאים. הצעת החוק הממשלתית אוחדה עם הצעת החוק של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי שטרית. בהמשך הוועדה לא אישרה את נוסח תיקון האגרות המופחתות להעסקת עובדים זרים בבתי אבות – תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית).

לפני מספר שבועות קראה הוועדה לביטול האגרה השנתית בגובה של 9,650 ₪, אך התקנות שהוגשו היום לוועדה עיגנו הנחה של כ-2,300 ₪ בלבד, מה שהביא את חברי הוועדה להחזיר את התקנות ולבקש ממשרד האוצר לעגן הטבה משמעותית יותר לטובת בתי האבות הקורסים תחת נגיף הקורונה כזכור, הוועדה קיימה דיון בנושא לפני מספר שבועות, במהלכו קראה לביטול היטל העובדים הזרים על בתי האבות ובתי החולים הגריאטריים.

החלטת הממשלה מחודש יולי קבע מכסה של עד 2,500 עובדים זרים לצורך העסקתם ככוח עזר, שלא בתפקיד אח או אחות, שיסייעו לצוות הרפואי והסיעודי במוסדות סיעודיים. על פי ההחלטה נקבע כי העובדים יועסקו במוסדות המוכרים כבתי חולים שבאפשרותם הפעלת מחלקה סיעודית או מחלקה לתשושי נפש – הגדרה הנוגעת רובה ככולה לבתי אבות. עוד נקבע בהחלטה כי יבוצע תיקון בחוק לעניין גובה האגרות הנוגעות לעובדים אלה.

היום הובאו התקנות מצד הממשלה, אך אלה לא כללו את ביטול ההיטל, אלא עיגנו הנחה זניחה יחסית בלבד: העמדת גובה האגרה השנתית להעסקת עובד זר על 7,240 ₪ במקום 9,650 ₪, כתיקון קבוע, והעמדת אגרת הבקשה למוסדות סיעוד המבקשים התרים להעסקת עובדים זרים בתפקיד כוח עזר, על 310 ₪ במקום 1,2010 ש"ח, כהוראת שעה של 5 שנים.

חברי הוועדה מתחו ביקורת על משרד האוצר נוכח כך והדגישו את מצבם הקשה של בתי האבות על רקע נגיף הקורונה, וכך גם נציגי בתי האבות שנכחו בדיון. בנוסף גם נציגת רשות האוכלוסין ציינה כי עמדת שר הפנים הייתה לבטל את האגרה השנתית. ח"כ ינון אזולאי: "קיימנו דיון בנושא הזה, שמענו על המצב הקשה בשטח, חבל שזה מה שמביאים". ח"כ מיקי לוי: "בתי החולים הסיעודיים נלחמים על כל שקל, לא אסכים לנוסח הזה. אצביע נגד". איציק דניאל, משרד האוצר: "נתוני האבטלה ידועים".

אביטוב זלקין, מזכיר איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל: "ישראלים לא רוצים להחליף חיתולים לזקנים ולטפל בהם, זו עובדה. התקנה הזו והאבטלה בחוק הסיעוד אין בינה דבר וחצי דבר. 8 שנים אנחנו מתחננים לקבל עובדים זרים, בחודש יולי האחרון אמרנו הינה סוף סוף, והינה האגרה הזו היא משכורת 13, ותדאג לו גם למגורים. זה לא יקרה, אף מנהל מוסד לא יעסיק עובדים בתנאים כאלה".

נציג משרד האוצר הצביע מנגד על כך שמספר המובטלים במשק גבוה במיוחד, טענה שנדחתה על ידי נציגי המוסדות, שטענו כי ישראלים כלל אינם מעוניינים לעבוד בסיעוד קשישים. נוכח התנגדות חברי הוועדה, שחלקם הצהירו כי יצביעו נגד התקנות ועמדת הגופים השונים, החליט ח"כ ינון אזולאי שניהל את הדיון, כי התקנות יוחזרו למשרד האוצר לשיפור המתווה המוצע.

מוקדם יותר, אישרה הוועדה הקלות במס ל-121 עמותות חברתיות ההקלות ניתנו לעמותות חברתיות, שעוסקות במטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות ע"י המדינה. ל-119 עמותות אושרו הקלות במס הכנסה על תרומות ול-2 עמותות ניתנו הקלות במיסוי מקרקעין. זאת בהתאם לסעיפים 46' לפקודת מס הכנסה ו-61 לחוק מיסוי מקרקעין. בין העמותות שאושרה להן ההטבה: מוסדות חינוך, רווחה, תרבות, מדע, איכות סביבה, מחקר, בריאות, דת, סעד, ספורט, זכויות אדם, קליטת עלייה וגופים שעוסקים בעידוד תעסוקה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן