לא יאומן, כמעט כל פלטפורמות התקשורת משתיקים את הימין.
הגיע הזמן להגביל ולהעניש אותם.