חברהמן, לא צריך להיות פרייארים של הבנקים. זו מראה שאם יש עקשנות זוכים. השאלה מי מתייאש יותר מהר