מה זה אומר? בשבת אין קריאת מים? אפשר להצמיד מגנט ולגנוב מים בשבת?