אז משהו הלפיד הזה עשה הוא הבטיח והוא קיים. – שיסתפק בכאלו הצלחות….
יה"ר שכל מזימותיו יכשלו ויבוא לו מפלה קשה כך שיתבייש להוציא את פרצופו לרשות הרבים. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה.
אחד הצדיקים בדור עורר בסעודה שלישית השבת שצריך לנצל את הזמן ללימוד התורה דווקא בימים אלו שיש כאלו גזירות על לומדי תורה כי עכשיו התורה שווה יותר.
"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה", עכשיו חזרה לשטייגען!!!
אומרת הגמ' הק' … נו איפה אחזנו?…