תקציב המדינה לשנים 2011 – 2012 נקבע בפעם אחת, אולם הממשלה בישיבתה השבועית החליטה: מתווה הגשת התקציב ישוב למתכונתו הקודמת, והחל משנת 2015 התקציב יחזור להיות חד-שנתי.

ממשלת ישראל בישיבת השבועית החליטה היום (ראשון) ברוב קולות לשוב למתווה התקציב שהיה נהוג במדינה בכל השנים, ולהגיש לכנסת ולממשלה תקציב מידי שנה ולאשרו. בכך ביטלה הממשלה את המצב הנוכחי לפיו תקציב המדינה עולה לדיון ומועמד לאישור פעם בשנתיים.

קרא עוד:

[postim]

התקציב הדו-שנתי היחיד שהוגש עד כה היה בשנת 2011 אז הוגש תקציב לשנתיים. הדבר היה נוח לממשלה שחסכה דיונים מייגעים ופרובוקציות מכוונות מטעם חברי האופוזיציה בכל עת הגשת התקציב.

עם זאת, על התקציב הדו-שנתי נמתחה ביקורת עזה, בשל הדעה הרווחת לפיה לא ניתן לקבוע את תקציב המדינה לשנתיים מראש, בעוד המשק המקומי והעולמי משתנים ללא הרף וכי יש להתאים את תקציב המדינה למשתנים רבים, ועל כן עליו להיות מעודכן בכל שנה.

מאז נכנס לתפקידו הצהיר שר האוצר, יאיר לפיד כי יפעל לבטל את המתכונת הדו-שנתית של התקציב, וכי יורה להשיבו למתכונתו הקודמת והוא יוגש מידי שנה מחדש.

היום, שרי הממשלה אישרו את הצעתו של לפיד והחל משנת 2015 יוגש התקציב מידי שנה ויערכו בו דיונים מפורטים. בקרש לשנה הנוכחית נקבע, כי מאחר ואנו מציים כבר בעיצומה של השנה האזרחית, על כן תקציב המדינה הקרוב יוגש לשנה הנוכחית ולזו הבאה אחריה – 2014 גם יחד, והשינוי שאושר היום יכנס לתוקפו החל משנת הכספים שאחריה – שנת 2015.