התחרותיות במשק תגבר

חוק ההסדרים: המדינה תפעל להגברת התחרותיות במשק המזון, בין השאר באמצעות הפשטת הליכים בירוקרטים הקשורים ליבוא מוצרי מזון מחו"ל | הרשתות הגדולות יחויבו לפרסם את מחירי המוצרים באופן שוטף ויחולו הגבלות על פתיחת סניף נוסף לרשת גדולה באותו אזור

חוק ההסדרים שיוגש בקרוב, מנסה לעשות סדר בשוק המזון הסובל מכשלים תחרותיים ולנגד עיני מנסחיו, עמדה המחאה החברתית שפרצה בעוז נוכח יוקר המחיה בארץ.

קרא עוד:

[postim]

טיוטת החוק מבקשת לפשט את הליכי יבוא מוצרי המזון מחו"ל וכך להעמיד את החברות היצרניות במשק מול תחרות מחוץ, ובנוסף מבקש החוק להגביר את התחרותיות מבית, באמצעות הטלת חובת שקיפות והגבלה על רשתות קמעונאיות גדולות, ה'משתלטות' על אזור מסוים והקמעונאים האחרים אינם מצליחים להתחרות בה.

הממשלה הקודמת הקימה ועדה שבדקה את כל הנושאים הללו והגישה את המלצותיה, אולם ההמלצות טרם הובאו לאישור הכנסת, היות והבחירות הוקדמו והכנסת התפזרה.

כעת, בטיוטת חוק ההסדרים, מוצע לקבוע הסדרים שמטרתם קידום והבטחת התחרות בשיווק הקמעונאי ברמה האזורית. לשם כך, מוצע להגדיר אזורי ביקוש וקבוצת תחרות ורשת מזון שתחזיק בנתח של יותר מ-30% מפדיון המכירות באותו אזור, תהיה חייבת לקבל את אישור הממונה לפתיחת חנות נוספת באותו אזור ואישור כזה לא יינתן בכל מקרה, אם תעבור אותה רשת את רף 50% מפדיון המכירות באותו אזור, למעט מקרים חריגים במיוחד.

בנוסף, יחויבו הרשתות הגדולות לפרסם באופן שוטף וקבוע את כל מחירי המוצרים שברשותם, לרבות מבצעים שונים והטבות. עוד מוצע לקבוע כי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיה רשאי לקבוע בתקנות כללים שעניינם הבטחת חשיפה נאותה בחנויות של מוצרי המזון שמחירם בפיקוח, לרבות בדרך של הקצאת שטח מדף – וכך למנוע את המצב הנוכחי בו הרשתות מצניעות את המוצרים שמחירם נתון לפיקוח ומבליטות את המוצרים האחרים באותה קטגוריה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו