אין הכנסות? נמכור חברות

חוק ההסדרים החדש מציע: המדינה תנפיק 20% מהחברות הביטחוניות הממשלתיות, מהתעשייה האווירית ‏(תע"א‏) ומרפאל | הערכת הסכום שיכנס לאוצר המדינה מההליך: 4 מיליארד שקל | האם העובדים יתנו יד להפרטה?

הבור התקציבי גדול, ולצד צמצום ההוצאות, מנסה המדינה להשיג גם הכנסות. העלאת המיסים אינה מספיקה ולכן האוצר מציע למכור חלק מנכסי המדינה ולהכניס את תמורת המכירה לאוצר המדינה.

קרא עוד:

[postim]

במסגרת חוק ההסדרים מציע האוצר להנפיק לציבור 20% מהחברות הביטחוניות הממשלתיות, מהתעשייה האווירית ‏(תע"א‏) ומרפאל.

ההנפקה תתבצע בתיאום עם משרד הביטחון. תנאי להנפקה יהיה שאף רוכש לא יוכל להיות בעל עניין בחברה ‏(להחזיק לפחות 5% מהמניות‏).

זהו מהלך חדש לחלוטין עבור רפאל. בעבר היו ניסיונות להנפיק חלקים מתע"א, אולם הם טורפדו על ידי העובדים. לצורך ההנפקה פירסם משרד האוצר, כי לפי הערכת שווי של רשות החברות הממשלתיות מ–2012, שווי תע"א נאמד בסכום של 9.5–11.4 מיליארד שקל.

"לאור מצבן הכלכלי האיתן של החברות ולאור צרכיה התקציביים של מדינת ישראל ל–2013, מוצע להנחות את שר האוצר בתיאום עם שר הביטחון להביא לאישור הממשלה החלטה בדבר הנפקת 20% ממניות רפאל ו–20% ממניות תע"א", נכתב בהצעת המחליטים.

השווי המצרפי של שתי החברות עומד על כ-50 מיליארד שקל, והכנסות המדינה מהנפקת 20% משתיהן עשוי להגיע עד לגובה של 4 מיליארד שקל.

מהנתונים בחוק ההסדרים עולה, שהמדינה מקווה גם להפריט את תעש, החברה הביטחונית הממשלתית השרויה בקשיים. לצורך כך מבקשת המדינה שינוי הגדרה של "מתקן ביטחוני", כדי שההגדרה הפרוצדורלית לא תעכב את ההפרטה.

מי שצפוי להתנגד בתוקף למהלך אלו העובדים באותן חברות.הללו יחששו כי אם גופים חדשים יכנסו לניהול החברה, אזי יערכו רפורמות ושינויים בתנאי התעסוקה והשכר ואלו עלולות לפגוע בהם.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו