חשבנו שחברות גדולות ומרוויחות, תשלמנה מס גבוה יותר מאשר חברות המרוויחות פחות? אז חשבנו | 70% מהטבות המס שנתנה המדינה לכלל העסקים ניתנו לארבע חברות הגדולות ביותר במשק | האם אישור הטבות מס תקין היה מונע מצב כה עגום בקופת המדינה?

70% מהטבות המס שנתנה המדינה לכלל העסקים הפועלים בה בשנת 2010, ניתנו לארבע חברות הגדולות ביותר במשק הישראלי: טבע, אינטל, כיל וצ'ק פוינט, כך עולה מנתונים שמפרסם מנהל הכנסות המדינה. אולם האבסורד מתחדד כשמתברר כי ארבעת החברות הללו גם יחד, שילמו מס הכנסה באותה שנה סך כולל של מיליארד שקל, בעוד שווי ההטבות שקיבלו מהמדינה הגיע לסך של 4 מיליארד שקל.

קרא עוד:

[postim]

שיעור המס ששילמו ארבע החברות הגדולות, עמד על 3.3%, זאת כאשר יתר החברות במשק שילמו מס בשיעור של 10.5%-20.8%. מדובר בירידה של 16% בשיעור המס, בין השנים 2003-2010 עבור החברות הגדולות, זאת בעוד שביתר החברות, שיעור המס נותר ללא שינוי.

עם זאת, במנהל מציינים כי בקרב החברות הנמנות עם המאיונים התחתונים במשק, חלה ירידה בשיעור המס מ-15.2% ב-2003 ל-10.5% ב-2010.

עיון בנתונים מעלה הפתעה נוספת: בעוד הטבות המס נועדו לשרת את הפיר פרייה ולחזק מפעלים שהחליטו להתמקם באזורים הפחות מבוקשים בארץ, הרי שהנתונים מראים כי למעלה ממחצית עובדי אותם מפעלים, הנם תושבי ערי המרכז. משמעות הדבר היא, כי המדינה תומכת בתושבי המרכז בסכומי עתק, בעוד רק כרבע מהמועסקים באותן חברות הממוקמות, כאמור, בפריפריה, הנם תושבי הפריפריה.

בימים אלו שוקד מבקר המדינה על הכנת דו"ח מיוחד בעניין וחשוב לציין, כי שר האוצר לשעבר, יובל שטייניץ, תיקן את החוק הפרוץ והחל משנת 2014 אמורים הנתונים להשתנות, כשהחברות הגדולות ישלמו מס בשיעור גבוה יותר מאשר כיום. אולם לא ניתן לחמוק מהמחשבה כי אילו הליך אישור הטבות המס היה תקין יותר, אולי לא הייתה קופת המדינה מגיע למצב העגום בו היא שרוייה כעת.