למי שלא ידע
"האקט און טשייניק"
פירושו- מקשקש בדוד…. 🙂 ….