בנק ישראל המשיך לרכוש היום (שני) בבוקר דולרים כשם שעשה בשבוע שעבר | "הנגיד ימשיך להתערב בשוק המט"ח וימנע את התחזקותו של השקל מול הדולר", כך צופה יוסי אפרתי מ'הכשרה ביטוח'

הנגיד הורה ובנק ישראל רכש גם היום עשרות מיליוני דולרים בשוק המט"ח, במטרה להגן על שערו של הדולר ולמנוע את התחזקותו של השקל, וההערכה היא כי פישר ימשיך את מדיניותו גם בתקופה הקרובה ולא יאפשר ירידות נוספות בשער החליפין של השקל / דולר.

קרא עוד:

[postim]

בהקשר ליעד הגרעון מעריך יוסי אפרתי, סמנכ"ל ההשקעות ב'הכשרה'- חברה לביטוח, בסקירה שפרסם לחודש אפריל ותחזית לחודש מאי 2013 כי "המשמעות המיידית של החלטת שר האוצר לפיד למתן ברגע האחרון את הצעתו להגדלת יעד הגירעון לשנה הנוכחית ולהורידה מרמה של 4.9% לרמה של 4.65% – היא אישור מיידי, עוד החודש, של העלאת מסים בסך של כ- 5 מיליארד שקל וזאת על מנת לעמוד ביעד הגירעון לשנת 2013".

אפרתי צופה כי בין המסים שיועלו נמצא ככל הנראה, המע"מ שיועלה מ-17% ל-18%, מסי קניה על מוצרי יוקרה וכן מס שבח על דירות יוקרה. "בהצעת לפיד נאמר כי יעד הגירעון לשנת 2014 יעמוד על 3% מהתוצר וכיוון שהתקציב יאושר ככל הנראה רק בחודש אוגוסט לא ניתן למנוע קיצוצים חדים בתקציבי הממשלה כבר השנה. לגזירות במיסים בזמן הקרוב יצטרפו בשנה הבאה גזירות קשות יותר של העלאת מסים בסך של כ-14 מיליארד שקל כגון העלאת מס ההכנסה ומס החברות כיוון שאלו מסים שקשה להעלותם באמצע השנה, העלאות אלו יבוצעו בראשית שנת 2014 כמו גם קיצוץ משמעותי יותר בתקציב הביטחון, קיצוץ בקצבאות הילדים, קיצוץ בבניית תשתיות וקיצוץ בשכר עובדי המדינה וזאת רק רשימה חלקית", העריך אפרתי.

בהתייחסו לשוק הנדל"ן המקומי מציין אפרתי כי "במכירות דירות חדשות מסתמנת יציבות בחודש מרץ. יחד עם זאת, מספר המכירות ברבעון הראשון עלה ב-2.5% לעומת הרבעון הקודם, זאת לאחר גידול של 5.1% ברבעון הרביעי וגידול של 4.8% ברבעון השלישי של 2012".

אפרתי צופה המשך עליות בשוק האמריקאי: "המשק האמריקאי שצמח ב-2.5% ברבעון הראשון ממשיך לייצור נתונים חיוביים, ההשקעות בבנייה למגורים עלו ב-12.6% לאחר 17.6% ברבעון הקודם, ההשקעות בענפי המשק עלו ב-2.1% ברבעון הראשון לאחר גידול של 13.2% ברבעון הרביעי. מדדי המניות העיקריים שם עלו ב-12% מתחילת השנה ,מגמה זו אמורה להימשך והשוק האמריקאי יוביל השנה את העליות בשווקים ועל כן מומלץ להחזיק משקל משמעותי מתיק המניות דווקא בשוק האמריקאי".

יוסי אפרתי גם העריך כי "בזמן הקרוב נראה התערבות מסיבית יותר של בנק ישראל בגזרת המט"ח, וזאת על מנת לשמור על שער חליפין דולר שקל מעל רמה של 3.5 שקל לדולר".