קיצוץ עמוק בקצבאות הילדים, לצד ביטול חלקי של תוכנית הצהרונים והעלאה בשכר הלימוד לבתי הספר – אלו רק חלק מתוכנית הקיצוצים עליה שוקדים בשעות אלו נערי האוצר ושתוגש עוד הלילה לעיון שרי הממשלה

שר האוצר יאיר לפיד יגיש עוד הלילה את הצעת התקציב המעודכנת לשנה זו לשרי הממשלה לצורך העיון בה, וכבר כעת נודע כי התקציב צפוי לכלול גזירות כבדות יותר ממה שהיה מתוכנן בתחילה.

קרא עוד:

[postim]

לאחר הסיכומים אודות יעד הגרעון לשנה הנוכחית שיעמוד על 4.65% ובשנת 2014 על 3%, ניגשו אנשי האוצר לגבש את התקציב המלא במסגרת היעדים שנקבעו. הדיונים נערכים בשעות אלו ועל כן יתכן כי מתווה התקציב שיוגש בסופו של דבר יהיה שונה במעט, וכן יתכנו שינויים לקראת ההצבעה על אישור התקציב, לאור בקשת שרי הממשלה.

מס הכנסה יעלה ב1.5% בכל מדרגות המס ולא באחוז בודד כפי שדובר מראש, וכן קצבאות הילדים יקוצצו ויעמדו על 140 שקל לילד, במקום 170 כיום או 150 כפי שתוכנן לקצץ. עקרות הבית שעד היום היו פטורות מתשלום מס בריאות יחויבו לשלם אותו, תוכנית הצהרונים תקוצץ וכן יועלו תשלומי ההורים לבתי הספר עבור שכר לימוד.

העלאות מס אחרות צפויות להתבצע כבר בשבוע הבא ובהן: העלאת המע"מ ל18% והגדלת שיעור המס על רכבי פאר ומוצרי מותרות אחרים.

באמצעות הקיצוצים והעלאות המס מקווים באוצר להקטין את הבור התקציבי ולעמוד ביעד הגרעון החדש שנקבע. העובדה כי התקציב החדש יאושר רק לאחר מחצית השנה ויותר, מביאה לכך שהקיצוצים הדרקוניים לא יצליחו להכניס מספיק כסף לאוצר ואי לכך נאלצו באוצר להכריע על העלאת יעד הגרעון והשבתו ליעדו הנוכחי רק בשנת 2014, שגם היא צפויה להיות שנה של קיצוצים והעלאות מיסים.