בשנים האחרונות עלו מחיריהן של אגרות החוב הממשלתיות ב-53% | כיצד תשפיע התנהלותו של שר האוצר על תשואותיהן?

ההחלטה להעלות את יעד הגירעון לשנת הכספים הנוכחית מ-3.5% ל-4.65%, צפויה להשפיע כמובן על יחס החוב-תוצר ועל דירוג האשראי של ישראל, אך מתברר שהיא עשויה להשפיע גם על תשואות האג"ח הממשלתיות.

קרא עוד:

[postim]

בחמש השנים האחרונות, רשם מדד האג"ח הממשלתיות השקליות, עלייה מצטברת של 53%. דהיינו עלייה שנתית ממוצעת של 8.9%, כפי שמציין הרב יעקב רובין מ'ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים' של בד"ץ העדה החרדית ירושלים, שמוסיף כי, "בתחילת השבוע נרשמה תנודה חריפה במחירה של אג"ח מדינה שקלית לשנת 2026, היא צנחה באחוז ועשירית תוך יום מסחר אחד. רבים בשוק ההון סבורים שהדבר מהווה איתות לעתיד".

התשואה האפסית של האג"ח הממשלתיות נבעה ממחירן הגבוה, יציבותן, מעמדה הכלכלי של ישראל, דירוג האשראי שלה וגם מהעובדה שמשקיעים רבים חיפשו עוגן יציב בסערה הכלכלית שפקדה את העולם בשנים האחרונות. אך הזיג-זג של שר האוצר החדש וההערכה שבנק ישראל לא יוריד את הריבית בשל הורדת דירוג האשראי של ישראל, עשויים לפגוע במגמת עליית המחירים שנרשמה בשנים האחרונות באג"ח הממשלתי.