בנק ישראל פרסם את יתרות מטבע החוץ בהם הוא אוחז | בחודש אפריל רכש הנגיד 100 מיליוני דולרים שהתווספו למיליארדים הרבים של השטר הירוק שבנק ישראל מחזיק

יותר מ-77 מיליארדי דולרים מחזיק בנק ישראל באוצרותיו, כך עולה מדו"ח יתרות מטבע חוץ שניפק היום בנק ישראל. אל היתרות התווספו 100 מיליוני דולרים שנרכשו על ידי הנגיד רק בחודש אפריל. היתרה מעודכנת לסוף אותו חודש, ולאחריו הספיק הנגיד לרכוש דולרים נוספים, בתקווה להגן על שער הדולר, ובכך העלה את מצבת הדולרים השוכנים בבנק.

קרא עוד:

[postim]

בשנים האחרונות גדלה מאד יתרת הדולרים בבנק ישראל, הודות למדיניותו של הנגיד, סטנלי פישר, שרכש, במצטבר, עשרות מיליוני דולרים במזומן, לאחר שניסה לשמור על שערו של השקל ולהביא לייצוב על 3.6 שקל לדולר. בימים האחרונים ירד השער אל מתחת לרף האמור והנגיד המשיך לרכוש דולרים, אך הפעם, ללא הצלחה יתירה: הדולר צלל ושערו נסגר על כמה אגורות פחות מהסף שעליו שמר הנגיד מכל משמר.

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2013 בסך 77,146 מיליוני דולרים, גידול בסך 179 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש אפריל 2013 מוסבר כדלהלן: שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-624 מיליוני דולרים; בנק ישראל רכש בסך כ-100 מיליוני דולרים, ואילו היתרה קוזזה על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-560 מיליוני דולרים.

פישר כמובן אינו מגלה את כוונותיו, והוא לא מפרסם אם בדעתו להמשיך ולרכוש דולרים או לא, אולם אם נתייחס לימים האחרונים, נראה כי הגם שהנגד השלים עם ירידת הדולר מתחת לרף של 3.6 שקל לדולר, הוא עדיין ממשיך לגלות פעילות בשוק המט"ח ולרכוש דולרים באופן אקראי.