הקצבה הזעומה מהווה עבור משפחות רבות בארץ אמצעי קיום מינימאלי אבל לפיד לא מהסס לגדוע את הקצבה ולהנחית מכת עוני על מאות אלפי ילדים נוספים במדינת ישראל. כמה תפסיד כל משפחה? הנתונים המלאים - בפנים

התראותיו של מנכ"ל הביטוח הלאומי לא רככו את ליבו של לפיד. על החרדים איננו מדברים, הוא הרי הכריז מיומו הראשון בתפקידו על כוונתו להכות אותם בכיס, אבל גם הערכתם של אנשי מקצוע שאינם חשודים באהדה יתירה לציבור החרדי, נפלו על אוזניים ערלות, ובתקציב השנתי הקרוב מונחת גזירה דרקונית, בצורת קיצוץ עמוק בקצבאות הילדים.

קרא עוד:

[postim]

הקיצוץ האמור תופס שורות בודדות בלבד בהצעת התקציב הארוכה והמנומקת שהגיש לפיד, ובהן מוצע כי קצבת הילדים תעמוד על שיעור אחיד עבור כל ילד במדינת ישראל, ללא תלות במקומו במשפחה או במספר הילדים במשפחה, וללא קשר לשנה בה נולד. הסכום האחיד יעמוד על 140 שקל לכל ילד וכך מבקש האוצר לחסוך כמעט שלושה מיליארד שקל לאוצר המדינה על חשבון הלחם והחלב של ילדים רעבים.

המצב כיום הוא כי עבור הילד הראשון והחמישי ואילך במשפחה, משלם הביטו"ל 175 שקל לחודש לכל ילד ואילו עבור הילדים השני, השלישי והרביעי במשפחה ואילך, הקצבה משתנית על פי שנת הלידה של הילד והיא נעה בין 263 שקל לילד לבין 459 לילד הרביעי במשפחה, שנולד לפני חודש מאי 2003. כעת מבקש לפיד להשוות את הסכומים בין כל הילדים במדינה ובכך לגרוע מאות שקלים מכל משפחה ממוצעת במדינה בכל חודש, ואלפי שקלים בחישוב שנתי.

כמה נפסיד מהקיצוץ?

בחישוב הבא התייחסנו לקצבה המינימאלית המשולמת כיום לכל ילד, ולא התחשבנו בסכומים הגבוהים יותר המשולמים עבור ילדים שנולדו לפני חודש מאי 2003, במקרים אלו הקיצוץ יהיה גבוה יותר בהתאמה.

משפחה ממוצעת שלה 7 ילדים מתחת לגיל 18, קיבלה עד היום סכום של 1,489 שקל כל חודש. לאחר הקיצוץ יעמוד סכום הקצבה שתקבל על 980 שקל בלבד. קיצוץ של 509 שקל לחודש ו-6,108 שקל בחישוב שנתי!

בפועל, משפחה שלה 7 ילדים תפסיד יותר, שכן חלק מהילדים נולדו לפני חודש מאי 2003 ועל כן היא קיבלה בעדם סכום גבוה יותר. משפחה שכל ילדיה נולדו לפני מאי 2003 קיבלה עד היום 2,359 שקל כל חודש בעבור קצבת ילדים ומהיום יקוצץ סכום זה בסך של 1,379 שקל כל חודש.

וכמה תפסיד משפחה שלה ארבעה ילדים?

משפחה כזו קיבלה עד היום 1,139 שקל בחודש ומהיום היא תקבל 980 שקל בלבד. קיצוץ בן 1,908 שקל בשנה.

מדובר ללא ספק בקיצוץ אכזרי שינחית מכה אנושה על משפחות רבות בציבור בישראל, ובעיקר בציבור החרדי המתאפיין במשפחות ברוכות ילדים.

מי שקצבת הילדים שלו תבוטל לגמרי, הוא אדם המשתכר מעל 66,000 שקל בחודש, קצבת הילדים שהוא מקבל תבוטל, והוא לא יהיה זכאי לכל קצבה בגינם.