לאחר שחברת אשדר מבקשת למכור את הקרקע בה זכתה במכרז לעמותת חריש הירוקה, מודיע משרד השיכון כי לא יאשר את עסקת המכירה | המשמעות: הקבלנים שזכו במכרזים יאלצו לבנות בעצמם את הדירות ולא יוכלו להרוויח ממכירת הקרקע

משרד השיכון הוציא לפני שעה קלה הודעה לאקונית, בה הוא מבהיר כי לא יאשר הסבת זכויות בקרקע לצד שלישי, מאת קבלנים שזכו במכרזי חריש.

קרא עוד:

[postim]

ההודעה יוצאת ככל הנראה בתגובה לפרסומים בתקשורת, לפיהם חברת הנדל"ן אשדר, שזכתה בקרקע לבניה בחריש לבניית כשש מאות דירות, הודיעה כי חתמה עם צד שלישי על הסכם אופציה, המאפשר לו לרכוש את מלוא הזכויות וההתחייבויות שבידי אשדר בקרקע ביישוב חריש, תמורת כ-70 מיליון שקל.

מימוש האופציה על ידי הרוכש, עשוי היה להניב לאשדר רווח של כ-32 מיליון שקל, אולם לאור הוראת המשרד, נראה כי העסקה האמורה לא תוכל לצאת לפועל.

משרד השיכון הודיע כי ככלל, לא יאשר הסבת זכויות של קבלנים שזכו במכרזים, ובמיוחד בחריש, אלא בנסיבות מיוחדות וחריגות.

על רקע מידע ביחס לכוונה של קבלנים שזכו במכרזי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בחריש, למכור את זכויותיהם בקרקע, הבהיר משרד הבינוי והשיכון את הנושא.

מתברר כי החוק קובע, כי לשם העברת אישורי זכויות, ועדת המכרזים צריכה לאשר את העסקה, ומדיניות משרד הבינוי והשיכון היא שלא לאשר את העברת הזכויות, אלא במקרים מיוחדים וחריגים.

משרד הבינוי והשיכון פועל להגדלת היצע הקרקעות ולהוזלת מחירי הדירות והקרקעות, ועל כן לא יאפשר עסקאות שיש בהן כדי לפגוע במטרה לאומית זו, לשון ההודעה.