משלחת מיוחדת של אנשי עסקים בכירים מארה"ב תגיע לישראל נוכח הגזרות

נוכח הגזרות הכלכליות וההסתה כנגד הציבור החרדי יוזמה בברכת גדולי התורה: משלחת מיוחדת של אנשי עסקים בכירים מארה"ב תצא לארץ ישראל להביא את מחאת יהדות התפוצות ולהיפגש עם ראשי השלטון • במסגרת המסע ייפגשו עם רבנים ואישי ציבור, שרים וחברי כנסת מתוך הבעת דאגה והיחלצות חושים לטובת אחינו שבארץ ישראל

המצב הקשה השורר בארץ הקודש, נוכח גזרות הקיצוצים וההסתה החמורה כנגד הציבור החרדי, הביאה ליוזמה מרתקת של מסע-הצלה של בכירי הנגידים בארה"ב ותומכי עולם התורה בארץ ישראל, במטרה להביא את תמיכת יהדות התפוצות ולהיפגש עם נציגי ממשל במטרה להעמידם על חומרת הנושא, יחד עם סבב פגישות עם הנציגות החרדית במטרה לתרום מניסיונה ופעילותה של יהדות ארה"ב מול הגזירות הכלכליות נגד לומדי התורה.

קרא עוד:

[postim]

המסע המיוחד הזוכה לברכתם ותמיכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א צפוי לצאת לדרכו אי"ה לאחר חג השבועות, כאשר עם חברי המשלחת נמנים פילנתרופים ונגידי-עם הנחשבים לגדולי תומכי עולם התורה שבארץ ישראל, שיגיעו יחדיו וייפגשו עם אישי ציבור, נציגי השלטון ועם גדולי התורה שליט"א, כדי לבחון דרכים לסיוע, בעצה ובמעשה.

המסע המתוכנן, שכבר צובר הדים רבים נוכח המתרחש בארץ הקודש, יתמקד בשני היבטים: האחד – שיח בלתי אמצעי עם רבי השלטון ונציגיו, שרים וחברי כנסת – כדי להביע בגאון את הצהרת יהדות התפוצות העומדת בכל עוז למען קיום התורה וקיום בני התורה בארץ הקודש. חברי המשלחת גם יביעו דאגה עמוקה מן ההסתה כנגד ציבור מחזיקי הדת בארץ ישראל, וינסו לגבש הצעות מעשיות להמעיט את המתח ולמתן את הקיטוב.

ההיבט הנוסף יגע בתוככי הציבור החרדי פנימה. חברי המשלחת ייפגשו עם רבנים ואישי ציבור, ראשי קהילות ואנשי מעש בקרב היהדות התורתית, מתוך מטרה לבחון את זוויות הפעולה האפשריות.
ואלה רבים המה: החל מבחינת ההתייחסות ודרכי התגובה הראויים לנוכח גלי ההסתה המשמיצים והופכים תקיפים ופוגעניים מעת לעת; דרך שיתוף בעצה והטמעת הניסיון האישי והכולל של חברי המשלחת, כל אחד לפי אופיו ותחום מומחיותו; וכלה בפתרונות מעשיים וסיוע אופרטיבי עבור הציבור החרדי.

כל זאת מתוך מטרה אמיתית ודאגה כנה נוכח המצוקות והאתגרים העומדים בפני יושבי ארץ ישראל ההוגים בתורה ואוחזים בדרכיה. חברי המשלחת יבחנו גם אפיקי תעסוקה העטופים במתחם נכון וראוי, תוך מתן סיוע ועזרה, כולל תמריצים ואפילו השקעות, כדי לסייע לבני התורה בארץ ישראל.

התארגנות המשלחת מעוררת הדים רבים וציפייה רבה, כאשר לראשונה מתגבשת קבוצה משמעותית עסקית המקיימת קשרים עסקיים ומחזיקה בהשקעות בארץ יחד עם שותפותה ההדוקה בהחזקת עולם התורה והחסד הפורח בארץ ישראל. יצוין כי, אנשי עסקים רבים צפויים להצטרף למשלחת, כאשר המסע המתוכנן צפוי לזכות לסיקור תקשורתי רב של העיתונות הכללית העוקבת בעניין אחרי ההזדהות היהודית של אישי עסקים בולטים הצפויה לעורר הד רב בארץ ומחוצה לה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו