משיכות בקרנות הכספיות וגיוסים מאסיביים בקרנות המסורתיות | תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה לפרוח | הורדת הריבית לאחוז וחצי השפיעה על קרנות האג"ח הממשלתיות

תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה את תור הזהב שלה. בשלושת ימי המסחר הבודדים של השבוע בו חל חג השבועות, גייסו קרנות הנאמנות כ-680 מיליון שקל, ממוצע של יותר מ-200 מיליון שקל ליום. לצד הגיוסים נרשמו גם פדיונות בהיקף של כ-340 מיליון שקל. מרביתם בקרנות הכספיות.

קרא עוד:

[postim]

בוועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים של בד"ץ העדה החרדית, ציינו כי הודעת הוועדה המוניטארית בבנק ישראל על הורדת הריבית לאחוז וחצי, השפיעה על קרנות האג"ח הממשלתיות שרשמו גיוס של כ-35 מיליון שקל וציינו כי תעשיית הקרנות מנהלת קרוב ל-200 מיליארד שקל. הם שבו והזכירו כי אין להשקיע בקרנות שאינן מפוקחות מחשש לשותפות באיסורי תורה.

כאמור, בסך הכל גייסו הקרנות המסורתיות כ-680 מיליון שקל שמתוכם כ-420 מיליון בקרנות האג"ח הכלליות. את המשיכות הגדולות מהקרנות הכספיות ניתן להסביר בהורדת הריבית שנכנסה לתוקף בסוף השבוע האחרון.