כנראה זה חלק מהקדמה לעליית מחירי החשמל, אחרי שהם עשו הרבה תעמולה לחסוך בחשמל (כי אין להם מספיק משאבים לספק כמו שצריך), אבל כשחוסכים הם גם מפסידים, אז יש להם עילה טובה לבקש עם הזמן לעלות את מחיר החשמל, כי מראים למדינה שיש להם הפסד, אז יוצא שהם מקבלים אותו כסף מהציבור גם אחרי שהציבור חוסך, דהיינו הציבור חוסך בחשמל ומשלם בסופו של דבר מחיר מלא,
חישוב טוב שלהם, שלא צריך להשקיע במשאבים עם אפשר ללמד לחסוך ולהרוויח אותו דבר,