מחזיקי האג"ח מנסים לשמוט את השטיח תחת רגלי דנקנר שמצידו לא מרים ידיים | מנסה לגייס הון חדש לחברה ומבקש מבית המשפט 'לדחות על הסף' את בקשת מחזיקי האג"ח

מניותיה של חברת אי.די.בי ירדו אתמול בבורסה בכמה אחוזים נוספים. בכמה? אף אחד כבר לא שואל בדיוק. כי לאחר שמניותיה של החברה צנחו ב-95% ממחיר השיא שלהן, מה זה כבר משנה אחוז אחד לפה ואחוז אחד לשם. אבל החברה שערכה ירד בחדות ממשיכה להעסיק את מיטב המוחות ובעיקר את נושיה לצד בעליה, וכל אחד מהם מנסה לשלוט בה.

קרא עוד:

[postim]

אתמול הציבו מחזיקי האג"ח הסכם שאם יתקבל, אזי עלולה השליטה בחברה לעבור מנוחי דנקנר למחזיקי האג"ח. אך מי שחשב שדנקנר יישב בשקט שעה שמפעל חייו עובר לרשות נושיו, התבדה.

דנקנר מנסה להציל בעור שיניו את מה שנותר מחברתו המתפוררת. נוחי דנקנר טס בפתאומיות לארגנטינה שם יפגוש את המשקיע אדוארד אלשטיין, שהשקיע בחברת גנדן 100 מיליון שקל. אלשטיין אמור היה להשקיע בחברה מאות מיליונים נוספים אולם ההסכם בין מחזיקי האג"ח טרף את הקלפים ועתיד להסב לו נזק של מאת מיליון השקלים שהשקיע, שעה שהם לא ישובו אליו.

דנקנר מנסה לשנות את המצב, ולשכנע את אלשטיין להשקיע כבר עכשיו סכום נוסף, בעזרתו יצליח להציג לבית המשפט חברה במצב כלכלי משופר יותר, ואו אז לא תתקבל בקשת מחזיקי האג"ח להעברת השליטה בחברה.
במקביל, הגיש דנקנר בקשה לבית המשפט לדחות על הסף את ההסכם שגיבשו מחזיקי האג"ח.

לטענתו, המנומקת והמתפרסת על פני עמודים רבים שנכתבו בידי עוה"ד של החברה, הרי שבניגוד לאמור, חברת אידיבי אינה חדלת פירעון וכי היא עומדת עד כה בכל התחייבויותיה הממוניות. אי לכך, מבקש דנקנר, הבסיס שעליו עומדת בקשת ההשתלטות על החברות, מוטעה מיסודו ועל כן דינה של הבקשה להידחות על הסף.

העיתונות הכלכלית כולה עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות באי.די.בי, שכן מדובר במפנה בכלכלה הישראלית, שעה שמחזיקי האג"ח באחת מהחברות הגדולות במשק מבהירים כי לא ייאותו למשחקי זמן, וכי הם נחושים לקבל בחזרה לכל הפחות חלק נכבד מכספם, ולא, יפעלו להעברת השליטה לחברה לידיהם. גם אם כך יקרה לא יקבלו הנושים את כל כספם, אולם מדובר באיתות ברור לבעלי השליטה בחברות הגדולות במשק.