במסגרת תוכנית הדיור הממשלתית שתעלה לדיון בוועדת השרים לענייני דיור, צפויה להתקבל החלטה שתדחק את רגלי הציבור החרדי ותעניק את הדירות בעיקר ליוצאי צבא ולמי שממצה את כושר השתכרותו | וותק בנישואין לא יהווה יתרון

אומר ועושה: שר האוצר יאיר לפיד טס לצרפת לחופשה פרטית, אבל הותיר מאחוריו אדמה חרוכה ושלל גזירות נגד הציבור החרדי. בתוכנית הממשלתית לדיור שתעלה לדיון במסגרת וועדת השרים לענייני דיור שבראשותו, כלולות תקנות חדשות המשנות את סדרי העדיפויות בזכאות לרכישת דירה במסגרת 'מחיר למשתכן' – בצורה כזו המפלה לרעה את אלו שתורתם אומנותם שיקשה עליהם להגיש הצעה לרכישת דירה לאור הקריטריונים החדשים.

קרא עוד:

[postim]

בתוכנית החדשה נקבע כי יחול בידול בין דירות הנמכרות לציבור הכללי שעבורו יוקצו 70% מהדירות – לבין אלו הנמכרות לבני המיעוטים ולאוכלוסיה בעלת צביון דתי שיוכלו להתמודד על רכישת 30% מהדירות בלבד.

תנאי הסף לרכישת דירה במסגרת מחיר למשתכן יהיו היות המבקש חסר דירה וכן בעל תקרת הכנסה של פחות מ-18 אלף שקל ברוטו בקירוב למשק בית. תנאים אלו שווים לכל, אולם בעוד לציבור הכללי קיים תנאי סף נוסף של מיצוי כושר השתכרות, הרי שלדירות שייועדו לציבור החרדי מיצוי כושר ההשתכרות לא יועמד כתנאי סף, אלא כקריטריון שיקנה עדיפות משמעותית למי שממצה את כושר השתכרותו, על פני מי שתורתו אומנותו.

בנוסף, הקריטריון הנוכחי לפיו שנות וותק בנישואין מקנים העדפה נוספת – יושמט מהציבור החרדי ויוותר על כנו רק אצל הציבור הכללי. קריטריונים נוספים הם: מספר ילדים במשפחה – עד שלוש ילדים, מעבר לכך אין כל העדפה נוספת; שירות צבאי או אזרחי וכן נכות המעניקה למי שלוקה בה נקודות זיכוי נוספות.

וותק שנות הנישואין דווקא מקנה נקודות זכות נוספות עבור בני הציבור הכללי אבל אצל מתמודדים על דירה מבני הציבור החרדי הוא לא משפיע כלל – מדובר באפליה שספק אם תעבו את מבחן בג"ץ.

בהצעתו של לפיד מובא גם כמה דירות יועמדו לכל קבוצת ניקוד. על פי התחשיב, מי שנמנה על לומדי התורה ולא שירת בצבא – לטובתו עומדים רק 30 נקודות במידה ומשפחתו כוללת שלושה ילדים ומעלה. מעבר לכך הוא זכאי רק ל-10 נקודות נוספות שיעמדו לזכותו במקרה והוא נכה. קבוצת הרוכשים שהצליחה לצבור רק 40 נקודות נמנית על הקבוצה הנמוכה והזכאית ל-25% מהדירות בלבד.

חישוב מהיר מעלה כי רק 7.5% מכלל הדירות שימכרו במסגרת מחיר למשתכן, יעמדו לרשות כל המתמודדים, בני הציבור החרדי שתורתם אומנותם והם לא שירתו בצבא – מדובר במספר זעום של דירות שלא שווה בכלל לדבר עליו.

מועצת מינהל מקרקעי ישראל החליטה לפני כשנה ומחצה להקצות קרקעות להקמת 5,000 דירות במסגרת מחיר למשתכן אולם לא תחמה את החלטתה בזמן. המציאות הוכיחה כי המכרזים מתקדמים בעצלתיים ולא כולם מגיעים לקו הגמר. כך או כך, מדובר בהחלטה המוציאה את הציבור החרדי כמעט כליל מרשית הזכאים לדירה במסגרת מחיר למשתכן.