פישר אמר את הדברים בדברי פרידה שנשא בפני חברי וועדת הכספים: "הבירוקרטיה משפיעה לא רק על קלות עשיית העסקים, אלא גם על יוקר המחיה" | הנגיד הודה ליו"ר הקודם של הוועדה ח"כ הרב משה גפני, "שתרם רבות ליציבות המערכת הפיננסית"

מי לא נתקל בבירוקרטיה המייגעת במדינה? ברשות המיסים ובהנפקת תעודת זכאות במשרד השיכון, בבקשה להשתתפות המדינה בשכר הלימוד במעונות יום ובהוצאת היתר בניה. בכל מקום ובכל משרד ממשלתי אליו נגיע ניתקל בה, בבירוקרטיה שהשתלטה על המערכות השלטוניות והיא עושה בהן כבתוך שלה. תוקעת הליכים, מתישה את האזרחים ומנשלת אותם מרבים מזכויותיהם. לא פלא שנגיד בנק ישראל, בדברי פרידה שנשא בפני חברי וועדת הכספים ובהם הסביר את האתגרים המונחים בפני המשק הישראלי, בחר להדגיש את הבירוקרטיה המונעת צמיחה במשק.

קרא עוד:

[postim]

"אני רוצה להודות ליו"ר ועדת הכספים לשעבר, ח"כ הרב משה גפני, שתרם רבות ליציבות המערכת, לחקיקת חוק בנק ישראל החדש לו סייע גם יו"ר הכנסת לשעבר ח"כ ראובן ריבלין. אני מכיר בעובדה שאי אפשר לעבוד לבד – צריך שיהיו אנשים שיסכימו לעבוד אתך, ובהקשר זה אציין גם את ראש האופוזיציה שיושבת כאן, שהייתה אז בקואליציה וסייעה בהעברת החוק" אמר הנגיד בפתח דבריו.

פישר סקר את מצב המשק היום לעומת התקופה בה נכנס לתפקידו כנגיד הבנק המרכזי והסביר כי "עברנו למצב של חשבון שוטף מאוזן לעומת העודף בו היינו בשנים שלפני המשבר. שיעור האבטלה היום נמוך מאוד בפרספקטיבה היסטורית, ושיעור התעסוקה גבוה יותר. תחולת העוני נותרה פחות או יותר באותו שיעור בו הייתה. שער החליפין מיוסף יותר היום, וזו במידה רבה תוצאה של החוזק של המשק".

לאחר שדיבר על ההצלחות ועל הצעדים שנקט, מנה פישר את האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי. הוא מנה את הטיול בבעיית העוני תוך שהוא מזכיר את מצב הציבור החרדי המונה משפחות ברוכות ילדים לצד שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה, דבר המשפיע על רמת העוני במשפחה. הוא מנה גם את הישגי מערכת החינוך בארץ שאיננה מן המשופרות ואז גם הגיע למצב הבירוקרטיה.

"הבנק העולמי סוקר מדי שנה את קלות עשיית העסקים בכל מדינות העולם. ב-2013 עמדנו במקום ה-38, מקום לא מאוד טוב. בדירוג זה התדרדרנו באופן משמעותי בעשור האחרון, לא בגלל שהמצב אצלנו החמיר, אלא בגלל שמדינות אחרות הפחיתו את הנטל הבירוקרטי אצלן. הבירוקרטיה משפיעה לא רק על קלות עשיית העסקים, אלא גם על יוקר המחיה – אנו רואים למשל את השפעתה על היכולת להתאים את היצע הדיור ועל מחירי הדיור", אמר פישר.