תנו לאנשים מעט מנוחה לפני שקוברים אותם. 67 זה לא מספיק ??
קצת הגזמתם.