תוחלת החיים ממשיכה לעלות והמשנה לנגיד, ד"ר קרנית פלוג סבורה כי בהתאם לכך יחול צורך להעלות את גיל הפרישה לפנסיה בארץ. אמרה עוד כי יש לנקוט בצעדים שיגבירו את שילוב האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה

תמורות שחלות במציאות החיים יחייבו את המדינה לשנות את גישתה המסורתית לכמה מהתחומים המשפיעים על הכלכלה. אחד מהם, הלוא גיל הפרישה לפנסיה, יעבור שינוי של ממש בשנים הקרובות, לאור העלייה המתמשכת בתוחלת החיים בארץ ובעולם, כך אמרה היום המשנה לנגיד בנק ישראל ואחת המועמדות לרשת את תפקיד הנגיד, ד"ר קרנית פלוג.

קרא עוד:

[postim]

פלוג, הרצתה היום בסימפוזיון הכלכלי של חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב, וסקרה את המגמות והאתגרים העומדים בפני המשק הישראלי. ד"ר פלוג ציינה כי הביצועים המקרו-כלכליים של המשק הישראלי הם טובים יחסית, וכי המשק גילה חוסן ראוי לציון בסביבה עולמית מאתגרת, השוררת מאז המשבר הפיננסי העולמי. עם זאת, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים משמעותיים מבחינת פוטנציאל הצמיחה וההתפתחויות החברתיות, בטווח הבינוני והארוך.

"אתגרים אלו קשורים בחלקם להתפתחויות הדמוגרפיות – הזדקנות האוכלוסייה, והעלייה הצפויה על פני הזמן במשקלם באוכלוסייה של המגזרים החרדים והערבים, אשר מתאפיינים בשעורי תעסוקה נמוכים", אמרה והוסיפה כי להתפתחויות אלה צפויות השלכות מרחיקות לכת על שיעורי התעסוקה, פריון העבודה והתפתחות הפערים החברתיים. המשנה לנגיד ציינה כי המגמות שתיארה, בשילוב עם מצב תקציבי מאתגר, מציבים אתגרי מדיניות משמעותיים בפני המערכת הפוליטית, שנוטה מטבעה להתמקד באופקי זמן קצרים יחסית.

לדבריה, חשוב לנקוט בצעדי מדיניות שיגבירו את השילוב בתעסוקה של האוכלוסיות הערבית והחרדית. וכן, לא יהיה מנוס מהעלאת גיל הפרישה גם בהמשך, בהתאם לעלייה בתוחלת החיים. נדרשים צעדי מדיניות שיתרמו לשיפור רמת החינוך הרלוונטי לשוק העבודה בכל חלקי החברה. כמו כן, יש לחתור להעלאת פריון העבודה – לצורך כך נדרשים השקעה בתשתיות שתבוצע על פי קריטריונים של תשואה להעלאת הפריון, הגברת התחרותיות, שיפור הסביבה העסקית, תימרוץ השקעה במחקר ופיתוח במנועי צמיחה פוטנציאלית, הכוללים את התעשיות עתירות העבודה, ושיפור היעילות והתכנון ארוך הטווח בשירותים הציבוריים. אימוץ אסטרטגיה צופה פני עתיד תסייע למימוש הפוטנציאל לצמיחה מכלילה, אשר תתרום לשיפור רמת החיים בכל חלקי החברה הישראלית.