המדינה מגישה דו"ח: כמה הרוויחה מתמלוגי הגז?

החוק קובע כי על המדינה להגיש דו"ח המפרט את הכנסותיה לצד הוצאותיה | הדו"ח האחרון מגלה כמה הרוויחה המדינה מתמלוגי הגז, כמה היא צפויה להרוויח בעתיד, כמה היא גבתה בסעיף מס הכנסה וכמה בסעיף המע"מ?

זכה פרופ' איתן ששינסקי ועל שמו נקראת הוועדה שקבעה בין השאר את שיעור התמלוגים שהמדינה תדרוש ממי שיבקש לרכוש רישיון לשאיבת גז או נפט בקרקעותיה. במשך השנים הבאות ייקשר שמון של האיש בהכנסות הגדולות שתקבל המדינה מהתמלוגים, לצד ביקורת מצד אלו הגורסים שעל המדינה לדרוש יותר עבור המחצבים הטמונים בין רגבי אדמתה. אז כמה באמת קיבלה המדינה בשנה האחרונה כתמלוגים מהברות השואבות את הגז?

קרא עוד:

[postim]‬‏

בשנת 2012 התקבולים מהחוק למיסוי רווחי נפט וגז (חוק ששינסקי) הסתכמו ב-235 מיליון שקל, כך עולה מהדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל לאותה שנה. הדו"ח מתפרסם היום על ידי (ב') החשבת הכללית באוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו. את הדו"חות מעביר האוצר בהתאם לחוק לכנסת ולמבקר המדינה. הדיווח הכספי על פעילותה של הממשלה הוא יוזמה חדשה יחסית, שהונהגה רק בשנים האחרונות כחלק מתהליך הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה- OECD. הדו"חות לשנת 2012 כוללים נתונים כספיים מבוקרים על ידי רואי חשבון חיצוניים של 51 משרדי ממשלה ויחידות סמך.

בדומה לדו"חות הכספיים של הממשלה מהשנה שעברה, מציגים הדו"חות גם השנה כמה נתונים מעניינים, כמו אומדן שווי הקרקעות שבידי הממשלה, ושווי התמלוגים העתידיים שהמדינה צפויה לקבל מקידוחי הגז הטבעי בים ומאוצרות הטבע של ים המלח.
אומדן השווי הנוכחי של התמלוגים העתידיים שתקבל המדינה מגז טבעי ונפט הסתכם בסוף שנת 2012 בכ- 10.1 מיליארד שקל. אומדן זה מתייחס לקידוח תמר בלבד, ואינו כולל את אומדן ההכנסות של הממשלה ממסים בתחום זה. אומדן ההכנסות מתמלוגים על כריית האשלג נאמד בכ- 4.5 מיליארד שקל, ממחצבי חול, חצץ ופוספטים בכ- 2 מיליארד שקל נוספים.

מדו"חות החשב הכללי כפי שפורסמו בכלכליסט עולה עוד כי בשנת 2012 גדלו הכנסות הממשלה ממסים ומאגרות (במונחים נומינליים) בכ- 5.3 מיליארד שקל והסתכמו בכ-236.4 מיליארד שקל. בשל הבדלים בהגדרות, שונה סכום זה מסך ההכנסות ממסים שעליו דיווח לפני מספר חודשים מנהל הכנסות המדינה, שהסתכם בכ- 218.6 מיליארד שקל. הפעולות השונות שיזמה הממשלה בשנה שעברה בתחום המסים השפיעו על הכנסותיה. בלימת המתווה הפוחת של מס החברות במסגרת הרפורמה במסים של נתניהו ושטייניץ והעלאת שיעור המס ב- 1% שבוצעו בתחילת השנה שעברה תרמו להגדלת גביית מס הכנסה מהסקטור העסקי בכ- 2.6 מיליארד שקל, והיא הסתכמה בשנת 2012 בכ- 37.3 מיליארד שקל. לעומת זאת, ההכנסות ממס ערך מוסף גדלו בשנת 2012 בכ- 2.1 מיליארד שקל והסתכמו בכ- 72 מיליארד שקל, בין היתר הודות להעלאת שיעור המע"מ ב- 1% שנכנסה לתוקף בתחילת ספטמבר בשנה שעברה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן