התקן ל'בניה ירוקה' עלול להעלות את מחיר הדירות בעוד עשרות אלפי שקלים בעידן של מחירים גבוהים וחוסר יכולת מצד זוגות צעירים לרכוש דירה | האם זה הזמן לאמץ את התקן שאולי מיטיב עם הטבע אבל פוגע בתושבים?

טובת היקום או רווחת האנשים הדרים בו – טובתו של מי עדיפה? זו השאלה הנשאלת לאור ההמלצה לקבל את התקן לבניה ירוקה כתקן מחייב, צעד שיוביל לעלייה מיידית של עשרות לפי שקלים לכל יחידת דיור חדשה שתיבנה בארץ.

קרא עוד:

[postim]‬‏

פורום ה- 15, בו חברים 15 מראשי הרשויות החזקות בארץ ממליץ לאמץ את תקן הבניה הירוקה שהוא כיום תקן וולנטרי כתקן מחייב שיחול על מרבית סוגי הבניה. המשמעות של אימוץ התקן הינה התייקרות משמעותית ומיידית של מחירי הדיור בישראל ללא חיסכון משמעותי למשק הבית ולסביבה בגין הבניה הירוקה. כך עולה ממכתב שהעבירו השבוע ראשי התאחדות בוני הארץ לכל שרי קבינט הדיור.

הקבלנים טוענים במכתב כי לאחרונה נתקבל בהתאחדות בוני הארץ מסמך המלצות מטעם פורום ה-15 בדבר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה ת"י 5281 על-ידי העיריות החברות בפורום, במרבית סוגי הבנייה – מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני אכסון תיירותי, מוסדות בריאות, בנייני מסחר ומוסדות ציבור ובחלק מהרשויות גם על פרויקטים בתחום תמ"א 38 . משמעות ההחלטה הינה אימוץ הוראות של בניה ירוקה כהוראות מחייבות בתוכניות בניין עיר (תב"ע) וכתנאים למתן היתר בניה, כל זאת שעה שתקן הבניה הירוקה הוגדר על ידי המדינה כתקן וולונטארי שאינו מחייב.

עו"ד אליאב בן שמעון, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ טוען כי כנראה שראשי הערים רוצים להצטייר "כירוקים" אך לא מבינים את המשמעות, לא לחינם תקן הבניה הירוקה לא נקבע כתקן מחייב שכן גם בתוך מסמך ההמלצות לאימוץ התקן לבניה ירוקה כותבים חברי הצוות: "בהתחשב בעובדה כי ת"י 5281 סיים לא מכבר רוויזיה מקיפה, אשר מלוא משמעויותיה טרם נבחנו בשטח ולאור מיעוט המבנים אשר נבנו עד כה בהתאם לתקן החדש, הנחת המוצא המקצועית של הפורום העירוני לבנייה ירוקה הייתה כי בשלב זה לא מתאפשר עדיין אימוץ גורף וכוללני של התקן".

תקן לבנייה ירוקה הינו תקן המציע קטגוריות לבחינה ומדדים להגדרת מבנה ירוק. הקטגוריות מתייחסות לנושאים כגון: אנרגיה, מים, חומרים, פסולת, בריאות, תחבורה ועוד. התקן מעניק ניקוד עבור עמידה בדרישות המפורטות בקריטריונים, כאשר צבירת ניקוד תזכה פרויקט בהגדרה "בניין ירוק" (הדירוג 1-5כוכבים בהתאם לנקודות שנצברו).

בכמה ייקר התקן החדש את עלותה של כל דירה? – בדיקה שנערכה באגף הכלכלה והכספים של התאחדות בוני הארץ לגבי בניה למגורים מצאה כי עלות החלת תקן בניה ירוקה (כוכב 1) משמעותה תוספת של כ- 61,000 ₪ למחירה של דירה חדשה סטנדרטית.