אצלו זה תרבות לאכול טוב.
מנהג אבותיו לאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול ולאכול"
עיין בספה"ט (ספר הטמא) של אביו זכרונו לסירחון. (פפריקה)
ששם הוא מביא את מנהג אבותיו שהיו בזמנים מיוחדים נוסעים במשך שלוש שעות כל דרך, בשביל לאכול.
אז לא פלא שיצא מהם כזה צאצא.