בולטון מוביל רק בגלל הראש האסטרטגי והיצירתי של הנכ"ל מוטי בריסק.