החוף במפרץ אילת שהיה סגור במשך כ-50 שנה, תחת זכיון של חברת קצא"א, יפתח לציבור • התוכנית לשיקום הערבה בעקבות דליפת צינור הנפט, שאושרה בממשלה, כללה בחינה של שימושי הקרקע בבעלות קצא"א. מסקנת הועדה שהוקמה מתוקף החלטת הממשלה קבעה כי החוף הצמוד לריף הדולפינים יפתח לציבור הרחב

תוכנית סגן השר להגנת הסביבה, ח"כ אופיר אקוניס, לשיקום הערבה בעקבות דליפת צינור הנפט, שאושרה בממשלה, כללה בחינה של שימושי הקרקע בבעלות קצא"א ובהם החוף באילת. בתום הדיונים קבעה ועדה בין משרדית בראשות המשרד להגנת הסביבה ונציגים ממשרד הפנים, משרד האוצר, ומשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים כי החוף הצמוד לריף הדולפינים באילת יוחזר לציבור.

בדיקת הוועדה העלתה כי קצא"א אינה משתמשת בכשליש משטח החוף ובשלב הראשון, לאחר אישור הממשלה, ישוחררו לציבור כ-200 מטרים. בשלב השני יפתח חלק נוסף שכולל שמורה ימית בעלת מגוון ביולוגי יחודי ושוניות אלמוגים מרהיבות שיזכו להגנת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.​

תוכניתו של סגן השר אקוניס לשיקום הערבה ושמורת הטבע עברונה שאושרה בממשלה לפני כארבעה חודשים קבעה כי על חברת קצא"א יופעל עיקרון המזהם-משלם, ובנוסף למימון שמעבירה החברה כבר היום לשיקום האזור המזוהם תקצה הממשלה תקציב ייעודי ותוספת כח אדם לטיפול בקרקעות המזוהמות ושיקום אוכלוסיית בעלי החיים שנפגעו.

במסגרת התוכנית יושלמו פעולות היערכות המשרד להגנת הסביבה לאירועי חומרים מסוכנים עתידיים והוקם צוות מיוחד שבודק את כל היבטי הסביבה בפעילותה של קצא"א ביבשה ובחופים.

צילום: אסף זבולוני, רשות הטבע והגנים
שונית אילת