הביטוח ישלם גם עבור ירידת הערך של הרכב ואת המע"מ, זאת גם אם המבוטח לא תיקן את רכבו בפועל • שר האוצר, משה כחלון: "אחריותנו לדאוג שאזרחי המדינה יקבלו תמורה ברגע האמת עבור הביטוח שרכשו במיטב כספם"

משרד האוצר קובע כי במקרה שבו מבוטח או צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב וחברת הביטוח לא ערערה על קביעתו של שמאי שקבע את גובה הנזק, עליה לשלם גם עבור ירידת הערך של הרכב ואת המע"מ, זאת גם אם לא תיקן את רכבו בפועל.

ההחלטה התקבלה בעקבות ביקורות שערך אגף שוק ההון והלכה שנקבעה בבית המשפט העליון (בע"א 1772/99 זכריה זלוצין ו-67 אח' נגד דיור לעולה בע"מ). ההלכה קובעת כי יש לזכות דיירים במלוא מס ערך מוסף לגבי כל תיקון שבגינו ייפסק פיצוי.

נוסף על כך, הממונה הורתה לאחרונה לחברות ביטוח שהפחיתו מהתשלום המגיע למבוטחים או לצדי ג' את סכום אגרת הרישוי היחסית, במקרה בו הוכרז הרכב כאבדן גמור, להשיב את הכספים לתובעים. הסכומים שהוחזרו לציבור היו בסך של כ- 8 מיליון ש"ח.

שר האוצר, משה כחלון: "בימים אלו אנחנו מקדמים רפורמה מקיפה בענף הביטוח לטובת הצרכנים. האזרחים משלמים אלפי שקלים בשנה עבור ביטוחים והאחריות שלנו היא לדאוג שהם יקבלו תמורה עבורם ברגע האמת. לא נסכים לעוולות צרכניות ופגיעה בכספי המבוטחים".

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר: "אגף שוק ההון פועל לשמירה על מיצוי זכויות המבוטחים או תובעים שהם צדי ג'. הכרעה זו היא נדבך מרכזי בתכנית האסטרטגית של האגף להבטחת תשלום תביעות הוגן למבוטחים".

אילוסטרציה: פלאש 90