בביקור רשמי מיוחד שערך שר הכלכלה אריה דרעי במרכז "כיוון" לתעסוקה חרדית בירושלים, אמר: "יש לשים קץ לאפליית עובדים חרדים בשירות הציבורי – זה דורש שינוי בחקיקה ואני מתכוון לשנות את זה" • הביקור נערך בהשתתפות מנהלי קרן ק.מ.ח. ומנפאואר בראשית המפעילים את המרכז, שהוקם בידי משרד הכלכלה ועיריית ירושלים

שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל ח"כ הרב אריה מכלוף דרעי ערך סיור רשמי ומיוחד במרכז "כיוון" לתעסוקה חרדית בירושלים, כדי לעמוד מקרוב על צרכי המקום ולהדק שיתוף הפעולה בין משרד הכלכלה שהקים את המרכז ביחד עם עיריית ירושלים לבין הגופים המפעילים אותו: קרן ק.מ.ח. ומנפאואר בראשית.

בסיור השתתף הצוות המקצועי של משרד הכלכלה, בראשות מנכ"ל המשרד מר עמית לנג, סמנכ"לית המשרד מיכל צוק, הגב' שירה ברלינר אחראית תחום תעסוקת חרדים במשרד הכלכלה, אליהו וינד אחראי תעסוקת חרדים בעיריית ירושלים, גדעון זקן ממונה המחוז, מנכ"ל ק.מ.ח מוטי פלדשטיין, סמנכ"ל קרן ק.מ.ח. עו"ד אברהם יוסטמן, מנהל מרכז "כיוון" יחיאל אמויאל וגדעון קופרמן מנכ"ל מנפאואר בראשית.

השר דרעי בירך את מרכז "כיוון" ושיבח את הצוות המקצועי של קרן ק.מ.ח. שהיה מן החלוצים בקידום תעסוקה לציבור החרדי בצורה ראויה ומותאמת לאורח חייו. דרעי ציין עוד כי "על מעסיקים המחפשים עובדים איכותיים ומקצועיים להבין את הערך המוסף של ההון האנושי החרדי ובכך יוכל להסתייע במרכז כיוון".

השר דרעי סקר מקרוב את מחלקות המרכז, שוחח עם משתתפים ששהו אותה עת במרכז, ואמר כי זו זכות מיוחדת להיות שותף במרכז התעסוקה "כיוון" שמסייע למי שנדרש לעולם המעשה, לקבל השירות המתאים לו, לצרכיו ולאורח חייו.

בדבריו אמר השר דרעי, כי יש לעשות מאמץ ולהשקיע משאבים מאסיביים בפיתוח תעסוקת נשים החרדיות ולדאוג לכך שתהיה לא רק כמותית אלא גם ובעיקר איכותית, קרי: מפרנסת ומתגמלת. השר קבל על האפליה הקשה בשילוב חרדים בשירות הציבורי ואמר כי אין מנוס מלטפל בנושא בחקיקה מוסדרת וכי בכוונתו להגיש הצעת חוק להעדפה מתקנת בשירות הציבורי למען העובדים החרדיים.

מוטי פלדשטיין מנכ"ל קרן ק.מ.ח. דיווח כי למרכז "כיוון" פונים אלפים במשך תקופת פעילותו מאז הקמתו, כשרבים מהם כבר רכשו כלים בסיסיים בחיפוש עצמאי אחר מקום עבודה; ואלפים אף הושמו על ידי המרכז בתפקידים מגוונים וייחודיים, שמעניק להם מקום עבודה ראוי ומכובד.

סמנכ"ל קרן ק.מ.ח. עו"ד אברהם יוסטמן דיבר על הצורך לגרום למהלך נרחב ואסטרטגי להגברת התעניינותם של משקיעים מהארץ ומחו"ל באפשרויות העסקה מגוונות של הציבור החרדי תוך התאמת והגמשת נהלי משרד הכלכלה לתמיכה במעסיקים.

מרכז "כיוון" בירושלים הוקם בשיתוף פעולה של משרד הכלכלה ועיריית ירושלים, ומופעל על ידי קרן ק.מ.ח ו"מנפאואר בראשית" – שהן בעלות ניסיון ומקצועיות ארוכת שנים בתחום התעסוקה לציבור החרדי ותוצאות מוכחות בהשמה מקצועית.