הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר לאימוץ המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן: יוגבל השימוש בצ'קים ויקודם כרטיס הדביט • מנהל רשות המיסים: "מדובר במהלך מידתי, המאזן בין הצורך של האזרחים במזומן בהתנהלותם היום-יומית לבין הגבלת היכולת להשתמש באמצעי תשלום זה במטרה להסתיר פעילות מסחרית לא לגיטימית"

הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, שהוגשו על ידי שר האוצר, משה כחלון, במטרה להילחם בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון, כמו גם להרחיב את המקורות העומדים לרשות הממשלה למימוש יעדיה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם המהווה את "הדלק" המניע את הכלכלה השחורה. "כלכלה שחורה" או "כלכלת צל" מוגדרת כנתח מהפעילות הכלכלית שאינו מופיע בנתוני התוצר המקומי הגולמי. היא כוללת פעילויות והכנסות אשר מתבצעות מחוץ למסגרת החוקית של המדינה, מרביתן אינן מדווחות לרשויות במטרה להימנע מקיום החובות המוטלות על כלל האזרחים. הפעילות הבלתי חוקית המשויכת לכלכלה השחורה מגוונת וכוללת העלמות מס, פעילות פלילית, הלבנת הון, מימון טרור וכיוצא באלה.

קיים קשר הדוק בין תופעת הכלכלה השחורה והלבנת ההון, לבין השימוש במזומן. קשר זה נובע מהיותו של המזומן אנונימי ומהקלות הרבה שבשימוש באמצעי תשלום זה, כך שמי שמעוניין יכול באמצעות השימוש דווקא במזומן, לפעול הרחק מעיניהן של רשויות המס ואכיפת החוק, והרחק מעיני המערכת הפיננסית המהווה שומר סף בכל הנוגע למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור."

28 תמכו בהצעה ו17 התנגדו. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתחליט היכן יהיה המשך טיפול.

ה"דלק" של ארגוני הפשיעה: נזק של מיליארדי ש"ח

אומדנים שנערכו מצביעים על כך שהכלכלה השחורה בישראל מביאה לאובדן הכנסות של מיליארדי שקלים חדשים מדי שנה לקופת המדינה וכי השימוש במזומן הוא ה"דלק" המניע אותה. על כן, ההמלצות המרכזיות של הוועדה נוגעות לשלושה תחומים:

1. הגבלת השימוש במזומן – מגבלה של 10,000 ₪ על עסקאות במזומן בטווח המיידי שלאחר מכן תוקטן למגבלה של 5,000 ₪ ואיסור סיחור צ'קים בסכומים דומים. כמו כן, יוגבל סכום העסקה בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים לסכום של עד 50,000 ₪ בטווח המיידי ובשלב הבא – 15,000 ₪. הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק. כל עסקה מעל לסכום המגבלה תבוצע באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. תיירים המבקרים בישראל יוכלו לבצע רכישות במזומן ללא הגבלה, כאשר ברכישות מעל 25,000 ₪ יהיה המוכר הישראלי חייב בדיווח לרשות המסים.

2. הגבלת השימוש בצ'קים – צ'קים סחירים משמשים תחליף למזומן ועל כן, יחולו עליהם מגבלות דומות. הוועדה ממליצה להגביל את האפשרות לפרוע צ'ק שסוחר יותר מפעם אחת. בטווח הקצר ניתן יהיה להסב צ'קים פעם אחת ובתנאי שכל פרטי הנסב יפורטו. בשלב הבא, לא ניתן יהיה להסב צ'קים כלל, למעט הסבה לגוף פיננסי מפוקח, תאגיד בנקאי או בנק הדואר. בנוסף, תיאסר הוצאת צ'קים ללא רישום שם המוטב – איסור זה, בתוספת איסור הסחירות, ימנע מצבים בהם צ'קים של אזרחים מתגלגלים לגורמים שונים ללא ידיעתם.

3. קידום השימוש באמצעים אלקטרוניים – הבנקים יחויבו להציע כרטיס דביט (כרטיס חיוב מיידי) לכל לקוח ועמלות הכרטיס יפוקחו. יינקטו צעדים משמעותיים לקידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים.

את הוועדה מינה ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וחברים בה מנהל רשות המסים, משה אשר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פול לנדס, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, עירית מנדלסון, המשנה ליועמ"ש, רז נזרי, סגן המפקח על הבנקים, אור סופר, המשנה לפרקליט המדינה, יהודה שפר וראש אגף חקירות במשטרה, ניצב מני יצחקי. שותפים נוספים להמלצות הוועדה הם המפקח על הבנקים, דודו זקן והממונה על ההגבלים העסקיים דייוויד גילה וסגן שר האוצר לשעבר, ח"כ מיקי לוי.

שר האוצר, משה כחלון: "מדובר בצעד נוסף להגברת האכיפה והענישה במסגרת המלחמה בהון השחור. החוק מאפשר מלחמה בפשיעה ובהלבנת הון, תוך שהוא מביא להרחבת בסיס המס וזאת ללא צורך בהעלאת מיסים ומבלי לפגוע בשגרת חייהם של האזרחים. בנוסף, החוק יביא לפיתוח טכנולוגיות ושירותים שיקלו על חיי האזרחים במסגרת עסקאות בסכומי כסף גדולים. כפי שהתחייבנו בהסכמים הקואליציוניים, לצעד זה יצטרפו מהלכים נוספים אשר יובאו לחקיקה בהקדם".

מנהל רשות המיסים, משה אשר אמר: "צמצום השימוש במזומן מצטרף לשורת מהלכים שמקדמת רשות המסים במאבקה חסר הפשרות בהון השחור והעלמות מס. מדובר במהלך מידתי, המאזן בין הצורך של האזרחים במזומן בהתנהלותם היום-יומית לבין הגבלת היכולת להשתמש באמצעי תשלום זה במטרה להסתיר פעילות מסחרית לא לגיטימית מרשות המסים".

אילוסטרציה: נועם רבקין פנטון – פלאש 90