תיקבע הוראת שעה הכוללת הסדר המסמיך את רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר למי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים • מגישי החוק: "מתן ההפטר יעניק הזדמנות נוספת לאנשים שכשלו כלכלית"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ה-2015, של מירב מיכאלי.

מוצע לקבוע הוראת שעה הכוללת הסדר המסמיך את רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר למי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים ועומד בתנאים המפורטים בהצעה. כמו-כן, ההצעה מפרטת סייגים למתן הפטר והסדרים נוספים, דוגמת אופן הגשת הבקשה למתן הפטר וניהולה, הגשת התנגדויות לבקשה ודיון בהן, אופן ביטול צו הפטר שניתן וקביעת ערעור בזכות לבית משפט השלום על קבלת בקשת הפטר ועל מתן צו הפטר.

קרא עוד:
[postim]

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצורך במתן ההפטר נובע מכך שחייבים המצויים בפשיטת רגל הם חייבים חדלי פירעון, כלומר חייבים שאין ביכולתם לשלם את חובם. ההנחה היא שאם לא יינתן הפטר לחייבים אלה, לא יהיה ביכולתם לצאת ממעגל החובות לדרך חדשה. החשיבות שבמתן הפטר לחייבים שהם פושטי רגל נשענת הן על תפיסה סוציאלית והכרה בערך החברתי שבמתן הזדמנות נוספת לאנשים שכשלו כלכלית, והן על נקודת מבט כלכלית-משקית המבקשת לאפשר לחייב להשתלב מחדש בחיי הכלכלה.

בקריאה שנייה תמכו 24 ללא מתנגדים. בקריאה שלישית תמכו 25 ללא מתנגדים.

אילוסטרציה: פלאש 90