ועדה ירוקה: בצעד חסר תקדים, אישר יו"ר ועדת הכספים גפני, תקנות שטרם נחתמו ע"י השרים הרלוונטיים ושנועדו לעודד התקנת מערכות סולאריות להפקת חשמל‎ • התקנות מקנות פטור מארנונה לבעלי התקן סולארי פרטי להפקת חשמל • יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, הוביל את המהלך מתוך כוונה לייצר לחץ ציבורי להסדרת הארנונה על התקנים סולאריים שלא בוצעה מ- 2010

בעקבות גרירת רגליים של משרדי הממשלה בקביעת הארנונה על התקנים סולאריים לייצור חשמל, הוביל היום (א') יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, מהלך חסר תקדים לאישור תקנות המסדירות את הנושא, אף שהשרים הרלוונטיים טרם חתמו עליהן.

עפ"י התקנות שלאישורן בוועדת הכספים ללא חתימת השרים אין תוקף משפטי, ניתן פטור מארנונה על התקנים של עד 200 מ"ר, היינו ליצרנים ולצרכנים פרטיים. התקנות מגדירות תעריפים למערכות שמעל 200 מ"ר הן על גגות והן על קרקע. למרות היעדר התוקף המשפטי, החליט יו"ר ועדת הכספים גפני להעלות את התקנות שהוכנו זה מכבר אך טרם הושגה לגביהן הסכמת כל המשרדים הנוגעים בדבר וזאת מתוך מטרה ללחוץ על שרי הממשלה הרלוונטיים להירתם להסדרה מיידית של העניין.

גפני הביע תרעומת קשה על התנהלות משרדי הממשלה בנושא ואמר: "אי הסדרת הארנונה על התקנים סולאריים ופוטו-וולטאיים, יוצרת חוסר ודאות בקרב יזמים פרטיים ועסקיים ומונעת בפועל, הקמת מערכות להפקת אנרגיות חלופיות, שהן גם חסכוניות יותר וגם מזהמות פחות. זהו אינטרס של המדינה שיותקנו כמה שיותר מערכות כאלו ולכן לא ברורה גרירת הרגליים בנושא". גפני הוסיף, כי "הטיפול בנושא מתגלגל כבר למעלה מ- 5 שנים, -עוד מהקדנציה הקודמת שלו כיו"ר ועדת כספים- וטרם הוסדר. זאת אף-על-פי שכולם מסכימים על חשיבות ההסדרה על-מנת לאפשר פיתוח נרחב של מערכות אלו". עוד עדכן גפני את חברי הוועדה, כי בעקבות הישיבות הקודמות של הוועדה בנושא, פנה למנכ"לית משרד הפנים שאף נרתמה לנושא, להביא לוועדה תקנות להסדרת הארנונה, שיכללו תעריפים מעודכנים. משהדבר לא קרה, הוא החליט להעלות להצבעה בוועדה, את הנוסח הקיים, שמנכ"לית משרד כאמור הסכימה לגביו, אך טרם הושגה הסכמת כל המשרדים הנוגעים בדבר ואף ששרי האוצר והפנים טרם חתמו עליו.

מטרת ההצבעה על התקנות אף שאינן חתומות ע"י השרים, הסביר גפני: "הצהרה פומבית שזוהי עמדת ועדת הכספים, שיש להסדיר את נושא הארנונה על התקנים סולאריים להפקת חשמל, לתת פטור מארנונה על התקנים של עד 200 מ"ר או תעריף מינימלי ביותר וכן לקבוע תעריפים שיש בהם משום עידוד להתקנת כמה שיותר מערכות מסוג זה לטובת הפקת אנרגיה בדרכים זולות יותר ולהפחתת זיהום".

ח"כ מיקי רוזנטל קרא "לקבוע ארנונה שלילית על התקנים סולאריים להפקת חשמל, כמו שיש מס הכנסה שלילי. זאת על-מנת לעודד התקנת כמה שיורת מערכות. לכל הפחות יש לקבוע פטור מלא מארנונה על התקנים של עד 200 מ"ר".

ח"כ אראל מרגלית הביע תמיכה מלאה במהלך של יו"ר הוועדה גפני ואמר, ש"חייבים להסדיר את הנושא. כשאין ודאות ואין בהירות יזמים לא יכולים לדעת איפה הם עומדים ויימנעו מהתקנת המערכות. הדבר נכון לגבי מערכות סולאריות, כפי שהוא נכון בכל תחום עסקי אחר".

ח"כ אורלי לוי-אביקסיס הצטרפה לביקורת של גפני על התנהלות משרדי הממשלה ואמרה, כי "לא יתכן שחמש שנים אין הסדרה וכל עוד אין הוראה ברורה אנשים בין צרכנים פרטיים ובין יזמים עסקיים שהתקינו מערכות משלמים תעריפים שונים שנקבעים ע"י הרשויות המקומיות באופן שרירותי. סביר להניח שעל-פי-רוב, הרשויות גובות את המקסימום הניתן".

הוועדה אישרה כאמור את התקנות עפ"י הנוסח הקיים, שטרם אושר, פה-אחד. עפ"י התקנות, התעריפים הינם:

א. מערכות סולאריות הממוקמות על גגות בתים:
· לכל מ"ר שמעל 200 מ"ר ועד 1 דונם: 0.06 ₪ ועד 0.6 ₪
· לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם: 0.03 ₪ ועד 0.3 ₪
· לכל מ"ר שמעל 2 דונם: 0.015 ₪ ועד 0.15 ₪

ב. מערכות סולאריות על קרקע:
· בשטח של עד 10 דונם: 0.24 ₪ ועד 2.4 ₪
· לכל מ"ר מעל 10 דונם ועד 300 דונם: 0.12 ₪ ועד 1.2 ₪
· לכל מ"ר מעל 300 דונם ועד 750 דונם: 0.06 ₪ ועד 0.6 ₪
· לכל מ"ר מעל 750 דונם: 0.03 ₪ ועד 0.3 ₪

בסיום הישיבה בנושא, הודיע יו"ר הוועדה גפני, כי "אף שאין לאישור התקנות תוקף, מכיוון שהשרים לא חתומים עליהם, יש לזה חשיבות מבחינה ציבורית, באמירה שזה מה שוועדת הכספים דורשת וכן מכיוון שיש לזה השלכה מבחינת בג"צ, לאחר שהוועדה דנה בזה כבר שלוש פעמים ואף הביעה עמדה ברורה בנושא".