בנק מרכנתיל דיסקונט מדווח על צמיחה מרשימה ברווח הנקי ובתשואה על ההון

כתבות נוספות בנושא:

באישור ההנהלה? תשלום על שעות פיקטיביות ברכבת ישראל
הדולר מתרסק לשפל חדש; בנק ישראל לא מתערב בשער היציג
עסקים גדולים למכירה – כל מה שחשוב שתדעו לפני רכישה
אנחנו עומדים הרבה יותר בפקק: זינוק של כ-30% בעומסי התנועה בישראל
 • "לא מאחלת לאף אחד להרגיש אובדן" כלה צעירה משתפת.

  תוכן מקודם

 • בעלה של חיה: "אני מנסה לשרוד, נופל קם ונושך שפתיים"

  תוכן מקודם

 • "מתביישת לבקש" כלה צעירה עומדת להינשא בחוסר כל.

  תוכן מקודם

 • צפו: הרב חיים עוזר רוזובסקי מתחנן: 'מדובר בפיקוח נפש'

  תוכן מקודם

הרווח הנקי של הבנק עלה במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ- 68%, לסך של 141 מיליון ש"ח, המהווה תשואה על ההון בשיעור של 14.9%, לעומת תשואה בשיעור של 9.2% שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד, ותשואה בשיעור של 7.8% בכל שנת 2014.

אורי ברוך, מנכ"ל הבנק: התוצאות הכספיות שמציג הבנק במחצית הראשונה של השנה משקפות צמיחה נאה ברווחיות, הנובעת הן מהגידול בפעילות, בעיקר בתחום המסחרי והקמעונאי – תוך עליה במספר הלקוחות, והן מיישום צעדי התייעלות – תוך ביצוע שינויים מבניים וארגוניים בסניפי הבנק וביחידות המטה שלו.

בימים אלו מסתיימת כהונתי כמנכ"ל הבנק. אני נפרד מהבנק בתחושת סיפוק לאחר תקופת שגשוג שלוותה בשיעורי צמיחה חסרי תקדים.

השנים האחרונות התאפיינו בפיתוח עסקי מואץ ובשינויים אינטנסיביים בתהליכי העבודה, לרבות:
• הרחבת הפעילות במגזר הקמעונאי והמסחרי, באמצעות השקת תוכניות בנקאיות המותאמות לצרכי הלקוחות (לרבות מסלולי הטבות מיוחדים בתחום כרטיסי האשראי) והרחבת שיתופי הפעולה עם "קרנות עסקים" ייעודיות, הנתמכות על ידי המדינה והתאחדות התעשיינים.
• שינוי והאחדת תהליכי העבודה בסניפים, תוך העמקת המיקוד העסקי והעצמת חווית הלקוח.
• הגדלת משאבי הסניפים העומדים לרשות הלקוח, באמצעות הקמת מרכזי מומחים, הקולטים פעילויות תפעוליות רבות מסניפי הבנק, תוך השגת התמקצעות מירבית בתהליכים אלו.

אני שמח על ההזדמנות שניתנה לי לכהן כמנכ"ל הבנק, ומאחל הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס מר שוקי בורשטיין ולעובדי הבנק המסורים.

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:
* הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכם ב- 141 מיליון ש"ח, לעומת 84 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – המהווה עליה בשיעור של כ- 68%.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2015, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, היו:
• עליה בשיעור 9.3% בהכנסות הריבית לסך של 424 מיליון ש"ח.
• עליה בשיעור של 21.7% בהכנסות שאינן מריבית לסך של 202 מיליון ש"ח.
• ירידה בסך של 7 מיליון ש"ח בהכנסות בגין הפסדי אשראי.
• ריסון תקציבי בסעיפי ההוצאות, שירדו במחצית הראשונה של השנה בשיעור של 5.8%.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב- 53 מיליון ש"ח, לעומת 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – המהווה עליה בשיעור של 47.2%.

* תשואת הרווח הנקי על ההון במחצית הראשונה של שנת 2015 הסתכמה בשיעור של 14.9%, לעומת 9.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

* הכנסות הריבית, נטו, הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2015 ב- 424 מיליון ש"ח, לעומת 388 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 9.3%.

הגידול בהכנסות הריבית מוסבר בעיקר בעליה בשיעור של 0.36% במרווח הפיננסי.

ברבעון השני נרשמה עליה בשיעור של 5.1% בהכנסות הריבית, לסך של 207 מיליון ש"ח.

* הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2015 ב- 47 מיליון ש"ח, לעומת 14 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות המימון מוסבר בעיקר בעליה בסך של 17 מיליון ש"ח ברווחים ממימוש אגרות חוב, ומירידה בסך של כ- 10 מיליון ש"ח בהפרשי עיתוי שליליים בגין מדידת נגזרים לפי שווי הוגן.

* ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2015 בסך של 10 מיליון ש"ח, לעומת הכנסה בסך 17 מיליון ש"ח שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות בגין הפסדי אשראי נובעת, בעיקר, ממרכיב ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס "קבוצתי".

ברבעון השני נרשמה הכנסה מהפסדי אשראי בסך 8 מיליון ש"ח, לעומת 3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

* ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2015 ב- 408 מיליון ש"ח, לעומת 433 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 5.8%. הקיטון בהוצאות התפעוליות מוסבר, בעיקר, בירידה בשיעור של 10.7% בסעיף "משכורות והוצאות נלוות", הנובעת מיישום הסכם שכר חדש שנחתם בבנק. בעקבות חתימת ההסכם, נרשם בתקופת הדוח קיטון חד פעמי בהוצאות השכר בסך של כ- 30 מיליון ש"ח, נטו (בעיקר בשל הפחתה חד פעמית בהתחייבות לתשלום "מענקי יובל").

ברבעון השני של השנה נרשם קיטון בשיעור של 2.8% בהוצאות התפעוליות, לסך של 210 מיליון ש"ח.

* סך כל המאזן ליום 30.6.2015 הסתכם ב- 28.6 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 0.2% לעומת 31.12.2014.

* האשראי לציבור ליום 30.6.2015 הסתכם ב- 20.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 6.3% לעומת 31.12.2014.

* פקדונות הציבור ליום 30.6.2015 הסתכמו ב- 23.8 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ- 1.2% לעומת 31.12.2014.

* ההון העצמי ליום 30.6.2015 הסתכם ב- 2.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 7.0% לעומת 31.12.2014.

* יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30.6.2015 הסתכם ב- 13.8%, העולה ב- 1.3 נקודות האחוז על השיעור המינימלי שקבע בנק ישראל. השיעור הגבוה של נתון זה מצביע על איתנותו הפיננסית של הבנק.

כתבות קשורות

באישור ההנהלה? תשלום על שעות פיקטיביות ברכבת ישראל
הדולר מתרסק לשפל חדש; בנק ישראל לא מתערב בשער היציג
עסקים גדולים למכירה – כל מה שחשוב שתדעו לפני רכישה
אנחנו עומדים הרבה יותר בפקק: זינוק של כ-30% בעומסי התנועה בישראל
הסוף למדבקות? שוב יוזמה לתצוגת מחירים דיגיטלית ברשתות המזון
נהג מונית שסרב להסיע נכה בכיסא גלגלים יפצה אותו בסכום גדול
משתמשים במזומן? שימו לב להגבלה החדשה נגדכם
מפגש אקוסיסטם לשילוב חרדים בהייטק
התפרצות מגפות וקריסת תשתיות - המבקר קובע: ישראל לא ערוכה למשבר האקלים
הזינוק המטורף של טסלה: אלו השיאים ששבר אילון מאסק
הסרטון שעושה את ההבדל – סרטוני מוצר וסרטוני הדרכה לעסקים
הרשת של טראמפ הופכת אותו לעשיר יותר מאי פעם - אבל הצרות כבר התחילו
לתשומת לב תלמידי הנהיגה: מיום ראשון תו ירוק בטסטים
בשורה לניצולי השואה: הגדלת הקצבה לניצולים תוך שבועיים
חוק מס הגודש בגוש דן אושר בועדה - כניסתו לתוקף תידחה • כך זה יעבוד
איווט בריצת אמוק: המס על חד פעמי ייכנס לתוקף בעוד 10 ימים
העוצמה של טראמפ: הספאק שמתמזג לרשת החברתית החדשה מזנק 400%
התאחדות יועצי המשכנתאות: "ההכללה שלנו בחוק שירותי המידע תביא לקידום התחרות"

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו