החשב הכללי המשיך לבצע השבוע סדרה של עסקאות גידור מסוג דולר-שקל • יתרות המט"ח של בנק ישראל ממשיכות לתפוח והן עומדות כיום על כ-85 מיליארד דולרים

בימים שני ושלישי השבוע ביצעה יחידת ניהול החוב בחטיבת המימון עסקאות גידור בהיקף של 300 מיליון דולר נוספים על החוב במטבע חוץ.

מתחילת 2015 בוצעו עסקאות גידור בהיקף של למעלה ממיליארד דולר, מתוכן עסקאות אירו-שקל בהיקף של 100 מיליון אירו.

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, אמרה: "אנו נמשיך לפעול על מנת לגדר את החוב במטבע זר במטרה להגביר את הוודאות ולצמצם את חשיפת החוב הממשלתי לשינויים בשערי מטבע חוץ, תוך ניצול תנאי השוק ובכלל זאת שערי החליפין שתומכים בביצוע עסקאות אלו".

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו בסוף חודש יולי 2015 בסך 88,424 מיליוני דולרים, גידול בסך של 245 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות מטבע חוץ נובע מרכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 510 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 260 מיליוני דולרים על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין, ומהעברות הממשלה מחו"ל בסך כ-372 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ-199 מיליוני דולרים, ומשערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-438 מיליוני דולרים.

אילוסטרציה: פלאש 90