פיצוץ בקו ביוב של התאגיד במהלך חג הסוכות הוביל לזיהום חמור בנחל לכיש ולמותם של מאות אלפי דגים • המשרד להגנת הסביבה זימן את המעורבים לשימוע

מנכ"ל תאגיד המים "יובלים" אשדוד, זומן לשימוע במשרד להגנת הסביבה בעקבות פיצוץ קו הביוב של התאגיד ,שגרם לזיהום נחל לכיש, הים ופגיעה חמורה במערכת האקולוגית של הנחל לפני כשבועיים.

המשרד להגנת הסביבה הנחה את התאגיד, לפני כ-4 שנים, להיערך לתרחיש בו ניזוק קו הביוב הראשי באשדוד ולמצוא חלופות לשפיכת מי ביוב לנחל לכיש. למרות דרישות המשרד התאגיד לא היה ערוך לקריסת קו הביוב, לא נעשה שימוש בתכנית חירום, וללא גיבוי זרמו השפכים לנחל לכיש. התקלה בצינור הראשי של השפכים בעיר אשדוד חייבה הפסקת פעילות תחנת השאיבה ואלפי קוב של מי ביוב הוזרמו במשך עשר שעות וגרמו לנזק אקולוגי קשה.

קרא עוד:
[postim]

בסיור שנערך על ידי המשרד להגנת הסביבה נמצאו מאות אלפי דגים מתים בנחל ושיקום המערכת האקולוגית בנחל צפוי לארוך חודשים. המשרד להגנת הסביבה דרש מהתאגיד לבצע סקר אקולוגי להערכת הנזק ופקחי המשרד מבצעים מעקב שוטף תוך נקיטת כל האמצעים לרבות אמצעים משפטיים לטיפול בזיהום.

לאחר שמיעת הטעונים יוחלט אם בתאגיד הפרו את הוראות חוק המים וישקלו אמצעי אכיפה נוספים.

בתמונה: שפך נחל לכיש (צילום: איל יפה)