המס המוסף הוטל בישראל לראשונה ב-1 ביולי 1976, מכוח חוק מס ערך מוסף • לאחר 6 שנים בלבד, כמעט והכפיל את ערכו ועלה ל-15%

היום לפני 40 שנים, 29 בדצמבר 1975, אושר בכנסת חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

ב-28 שנותיה הראשונות של ישראל, לא הונהג מס ערך מוסף. המס המוסף הוטל בישראל לראשונה ב-1 ביולי 1976, מכוח חוק מס ערך מוסף, בעקבות המלצותיה של "ועדת אשר", שעסקה בעניין זה.

קרא עוד:
[postim]

אף ששיעורו הראשוני של המע"מ היה 8%, השמחה במשרד האוצר הייתה כה רבה לנוכח קלות גבייתו, עד כי הועלה במהרה ולאחר 6 שנים בלבד, כמעט והכפיל את ערכו ועלה ל-15%. כיום עומד שיעור המע"מ בישראל על 17%.

במהלך השנים עמד המע"מ לחליפין גם על שיעור של 18%.