מוסדות התכנון אישרו בשנת 2015 כ- 99,400 יחידות דיור ועקפו את היעד הממשלתי שהוצב להם • שר האוצר, משה כחלון: "לא נאפשר שגם הנכדים שלנו יחיו במציאות של משבר בשוק הדיור" • בוותמ"ל לבדה, שהחלה לפעול רק בחודש אוגוסט אשתקד, אושרו כ-25,000 יח"ד, המהווים כרבע מכלל יח"ד שאושרו

בשנת 2015 נשבר שיא באישור יחידות דיור, כאשר במוסדות התכנון אושרו כ- 99,400 יח"ד. בכך עקפו המוסדות את היעד הממשלתי שהוצב להם ועמד על 82,000 יחידות דיור בלבד. בתקופה בה מכהן שר האוצר משה כחלון, מחודש מאי השנה, אושרו כ- 78,000 יח"ד (כ-80%) מיחידות הדיור.

אישור תכנית מפורטת ליחידות דיור הוא שלב הכרחי בשרשרת הייצור לבניית דירה. להיצע יחידות הדיור המאושר תפקיד משמעותי בהתמודדות עם משבר הדיור. ההיצע התכנוני משפיע באופן ישיר על התחלות הבניה ובאופן עקיף על התנהגות השוק במסר שהוא מעביר.

מאחורי ההישג התקדימי עומדים מנהל התכנון, לשכות התכנון המחוזיות והוותמ"ל, שהשקיעו מאמצים רבים על מנת להגיע לתוצאות המרשימות. ראוי לציין כי בוותמ"ל לבדה, שהחלה לפעול רק בחודש אוגוסט אשתקד, אושרו כ- 25,000 יח"ד, המהווים כ- 1/4 מכלל יח"ד שאושרו.

קרא עוד:
[postim]

באוצר אומרים כי מלאי תכנוני משמעותי של יחידות דיור נדרש והכרחי למשק על מנת לאפשר רמת וודאות מספקת לפעילות השוק ואספקה שוטפת של יחידות דיור להתחלות בניה. רמת הוודאות מושפעת מגודל המלאי. מעבר לכך, למלאי התכנוני תפקיד אסטרטגי כמלאי עתידי למשק לשעת חירום.

החל מהשנה מנהל התכנון מתפקד כיחידת סמך במשרד האוצר. השינוי בוצע במסגרת השינויים המבניים עליהם נלחם השר משה כחלון, על מנת שיהיו בידיו הכלים לממש את הבטחתו לבוחר להורדת מחירי הדיור. היקף אישור יחידות הדיור לשנת 2015 מהווה עוד צעד משמעותי במאמץ של משרד האוצר שעליו נמנים מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל, להורדת מחירי הדיור.

אישורי יחד לפי מחוזות

מנהלת מנהל התכנון במשרד האוצר, בינת שוורץ: "התוצאות המדהימות נזקפות לזכותם של עובדי מנהל התכנון. למרות שנה סוערת שבמהלכה עברנו למשרד האוצר, הקמנו יחידת סמך ונאבקנו לשמירת זכויותיהם, מילאו העובדים את תפקידם בצורה מושלמת. לכשעצמי אני מודה על הזכות לנהל את המערכת הכי מיוחדת והכי מקצועית בממשלה״.

אישורי יחד לאורך השנים