על רקע הדו"חות הקשים ועיצומי העובדים, הודיע יו"ר החברה שלמה רודב על התפטרותו מהחברה • דיווחים: הפרישה - בעקבות חילוקי דיעות עם בעלת השליטה - קרן אייפקס • רודב החליף את זהבית כהן שפרשה על רקע המחאה החברתית

הצרות של תנובה לא עוזבות: יו"ר החברה, שלמה רודב, התפטר הערב (ג') מתפקידו עקב חילוקי דעות מקצועיים עם בעלי השליטה בחברה, קרן איפקס. ההתפטרות באה חודשים ספורים אחרי שנכנס לתפקיד והיא תיכנס לתוקף מיידי. חבר ההנהלה, ד"ר שמואל אבן, יכהן כיו"ר באופן זמני עד למציאת מחליף לרודב.

קרא עוד:

[postim]

רודב החליף בתפקיד את זהבית כהן, שהחליטה לוותר על התפקיד על רקע המחאה החברתית. רודב עמד במרכזו של העימות בין הנהלת החברה לועד העובדים שהוביל לעיצומים חריפים בהפצת מוצרי תנובה בשבועות האחרונים. עם מינויו ביצע רודב מספר שינויים פרסונליים בהנהלה הבכירה, ומבחינה עסקית סגר את המחלבה ברומניה.

בשבוע שעבר פורסמו דו"חות החברה, מהם עלה כי המחאה החברתית והוצאות הקשורות בגין סגירת המחלבה ברומניה חתכו את הרווח הנקי של תאגיד המזון ב-90 אחוז ל-50.5 מיליון שקל.

שיעור הרווחיות הגולמית של החברה עמד ב-2011 על 26 אחוז מתוך ההכנסות וזאת לעומת שיעור רווחיות גולמית של כמעט 30 אחוז ב-2010. הפער משקף את ירידת המחירים של מוצרי החברה, שנבעה ממבצעים והנחות שנאלצה להעניק לאור חיצי המחאה שהופנו כלפיה. ירידת המחירים נרשמה מול העלייה בחומרי הגלם שנאלצה החברה לספוג.

בימים האחרונים עלתה תנובה לכותרות בעניין הסכסוך עם ועד העובדים. עובדי החברה דורשים תוספת שכר של 3 אחוזים, אך הנהלת תנובה מתנגדת לדרישותיהם וכי אין באפשרותה להיענות לדרישותיהם. בעקבות העיצומים נרשמו שיבושים משמעותיים בהפצת מוצרי החברה.