יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ח"כ משה גפני פנה לנגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר ולמפקח על הבנקים דודו זקן וקרא להתערבותם בנושא העמלות הגבוהות שגובים הבנקים מן הלקוחות - לאור רווחי העתק של הבנקים בישראל, כפי שפורסמו לאחרונה

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ח"כ משה גפני פנה לנגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר ולמפקח על הבנקים דודו זקן וקרא להתערבותם בנושא העמלות הגבוהות שגובים הבנקים מן הלקוחות, וזאת לאור רווחי העתק של הבנקים בישראל, כפי שפורסמו לאחרונה.

קרא עוד:

[postim]

גפני מציין במכתב ששיגר לנגיד הבנק ולמפקח על הבנקים, מספר דוגמאות המוכיחות את גובה העמלות של הבנקים ביחס לעולם, ו"כל זה בשעה שמתפרסם כי רווחי הבנקים בישראל מסתכמים בעשרות מיליארדי שקלים, ושמשכורות בכיריו גבוהות באופן שהוא בלתי מתקבל על הדעת בעליל".

גפני הוסיך כי "פערי המעמדות בישראל וההתייחסות הבלתי ראויה כלפי מעמד הביניים והשכבות הכלכליות החלשות אשר מופיעות בין היתר בדו"ח האחרון של בנק ישראל אינם מאפשרים להישאר אדישים כלפי הנתונים הללו, כאשר הלקוח הרגיל בבנק משלם הון תועפות עמלות לבנק, בשעה שהבנק ומנהליו נהנים מהכנסות העולות על כל דמיון".

גפני מציין במכתבו כי "לאחרונה התפרסם כי בישראל משלמים על משיכת היתר במשקי הבית כ-8.26 רחוז בממוצע, לעומת 1.75 אחוז בצרפת, 3.72 אחוז באיטליה ו-3.34 בממוצע בגוש היורו". גפני מציין גם את העמלה שגובים הבנקים על קניה/מכירה של ניירות ערך שהיא כ-0.7 אחוז, בעוד שעמלה דומה שגובים חברי בורסה שאינם בנקים היא כ-0.1 בלבד.

גפני הוסיף במכתבו כי "כולנו שמחים ביציבות הפיננסית ובחוזק של הבנקים בישראל אולם בנק ישראל נדרש להתערב ולעצור את התהליך הזה שתורם תרומה רבה להגדלת הפערים בין הציבורים השונים בישראל". גפני הוסיף ואמר כי "אני בעד שהבנקים ירוויחו וישלמו משכורות גבוהות, אך כשרווחים של בנק מסתכמים במיליארדים כה רבים בשנה אחת, מהעמלות של הלקוחות שנאנקים מקשיי היום-יום, הדבר איננו מתקבל על הדעת, בעיקר כאשר העמלות בישראל גבוהות מאד מחלק ניכר ממדינות העולם המערבי".

גפני הודיע כי יקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת מיד עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת כדי לדון בדו"ח בנק ישראל שהתפרסם לאחרונה, ובפערים הגדלים בקרב החברה בישראל.