נסיבות האירוע מצביעות, כי קיים חשש לכשל באישור נתיב נסיעת הרעלים, לרבות נקודות העצירה המתואמות, בין רכבת המטען לרכבת מטען הברום

בעקבות האירוע החמור של דליפת הברום בדימונה בתחילת השבוע, כתוצאה מהתנגשות של רכבת משא בקרונות שהיו על הפסים והתנתקות של קרונות, שלח המשרד להגנת הסביבה למנכ"ל רכבת ישראל זימון לשימוע, שייערך כבר ביום ראשון הקרוב.

בתחקיר הראשוני של האירוע נמצא, כי רכבת משא שמטה בסמוך לתחנת הרכבת בדימונה מספר קרונות. רכבת משא נוספת, אשר הובילה מטען של חומר מסוכן מסוג ברום התנגשה בקרונות רכבת המטען, אשר נשמטו קודם לכן. כתוצאה מעוצמת ההתנגשות נשמטו שני איזוטנקרים שהכילו ברום ממסילת הברזל וכמות של כ-6.5 טונה חומר מסוכן מסוג ברום דלפה לסביבה.

קרא עוד:
[postim]

נסיבות האירוע מצביעות, כי קיים חשש לכשל באישור נתיב נסיעת הרעלים, לרבות נקודות העצירה המתואמות, בין רכבת המטען לרכבת מטען הברום. מדובר בהפרה של תנאי היתר הרעלים מצד רכבת ישראל ועבירה לכאורה על הוראות חוק החומרים המסוכנים. בנוסף, ניטור החומרים באוויר שנערך בשטח הצביע על זיהום אוויר חזק של חומר מסוכן מסוג ברום בסביבה, שמהווה הפרה של חוק אוויר נקי.

לכן שוקלים במשרד להגנת הסביבה לבטל את היתר הרעלים של רכבת ישראל, מהלך שמשמעותו איסור להוביל חומרים מסוכנים עד אשר ינקטו הצעדים הנדרשים למניעת מקרים דומים. כמו כן ישקול המשרד את המשך פעילות האכיפה נגד רכבת ישראל ומנהליה, לרבות פתיחה בחקירה פלילית.