ראש הממשלה ושר הכלכלה חתם על צו המעלה את שכר המינימום • מדובר בפעימה השלישית מתוך ארבעת הפעימות בסיומם יעלה שכר המינימום לחמשת אלפים ש"ח בחודש

ראש הממשלה ושר הכלכלה בנימין נתניהו חתם היום על הודעה בדבר הגדלת שכר המינימום ל- 4825 ש"ח.

העלאת השכר תחל ביום 1.7.2016. לפי החלטת הממשלה זו הפעימה השלישית מתוך ארבע פעימות העלאת השכר עד ל- 5000 ₪ בחודש. בינואר 2017 תחל הפעימה הרביעית.

ראש הממשלה נתניהו אמר כי "מדובר בצעד חברתי ראשון במעלה. זהו מהלך מתבקש, צודק וחשוב אשר יחזק, ולו במעט, את מאות אלפי העובדים בישראל ששכרם נקבע לפי שכר המינימום".

כזכור, במרס 2015 סיכמו ההסתדרות הכללית והתאחדות התעשיינים על העלאה נוספת של שכר המינימום. במקביל החליטו הממשלה, ההסתדרות והמעסיקים על העלאה מדורגת של שכר המינימום ל-5,000 שקלים. באותו חודש נכנסה לתוקפה העלייה הראשונה – ל-4,650 שקלים.