יו"ר ועדת הכספים גפני: "לא נאפשר שתקציב 2018 יהיה בפועל תקציב שנתי שמבוצע ללא בקרה ואישור של ועדת הכספים" • האישור - לאחר קבלת אור ירוק מהיועץ המשפטי

ועדת הכספים צפויה לאשר בימים הקרובים לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק הקובעת את המסגרת הדו-שנתית של התקציב לשנים 2017-2018. בדיון שקיימה הוועדה בנושא היום השתתפו ראשי משרד האוצר, המנכ"ל, ראש אגף התקציבים והיועץ המשפטי של המשרד.

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, אמר בתחילת הדיון, כי אין מניעה חוקתית באישור נוסף של תקציב דו-שנתי באמצעות הוראת שעה וכי מ- 2019 ואילך, הממשלה והכנסת יצטרכו להחליט אם להפוך את התקציב הדו-שנתי לדבר קבוע או לחזור לתקציב חד-שנתי.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני דחה את ההצבעה על הצעת החוק בפעם השנייה, וזאת עד להגעת הוועדה והאוצר להסכמות לגבי סעיפי החוק, מתוך כוונה להבטיח את הבקרה והפיקוח של ועדת הכספים על התאמות ושינויים שיבוצעו בתקציב 2018. גפני: "לא נאפשר שבשל צרכי התכנסות, תקציב 2018 ישונה מן הקצה אל הקצה ללא פיקוח ציבורי".

במהלך הקראת סעיפי הצעת החוק, עמד גפני על-כך שאם יידרשו שינויים לצורך הבטחת העמידה ביעדים הפיסקאליים, אלו ייבחנו ויידונו בוועדת הכספים. "אם מתברר שלא עומדים בהתכנסות ויש פערים שמחייבים ביצוע התאמות ושינויים, חייב להיות די זמן לוועדת הכספים לקיים דיון, בין השאר לבחירת הדרכים הנכונות לביצוע ההתאמות" אמר ודרש לקבוע בחוק עצמו שהזמן שיוקדש לדיון בוועדת הכספים לא יפחת מחודשיים לפני תחילת שנת התקציב 2018, קרי לא יאוחר מ- 1 בנובמבר 2017.

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) תהה "למה בכלל ללכת על הוראת שעה אלא לתקן את חוק היסוד כך שאישור תקציב דו-שנתי יהפוך להוראת קבע. זו זכותה של הממשלה". ראש אגף התקציבים לוי השיב, כי "הממשלה קיבלה את עמדתנו שזה בעייתי ואנחנו מדינה מאוד ייחודית בנושא הדו-שנתי ולכן הצענו ללכת לדו-שנתי כהוראת שעה, עם מנגנון ההתכנסות למנוע התבדרות במדדים הכלכליים. זאת כניסיון נוסף במקום לשנות כבר עתה את חוק היסוד".

ח"כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני) הדגיש את התנגדותו העקרונית לתקציב דו-שנתי: "בניגוד לאמירות של גורמים בקואליציה, לא היתה ולא נבראה תמיכה של ה- OECD בתקציב הדו-שנתי. אחרי הברקזיט והיציאה של בריטניה מהשוק האירופי האי-ודאות בעולם גדלה ולכן היכולת לחזות מצרפים כלכליים שנתיים קדימה, כמעט לא קיימת. בחוק עצמו נכון שיש ניסיון למזער את הנזק בתקציב דו-שנתי אך הגורמים המקצועיים יודעים שזה לא רק עניין של תיקון התחזיות, אלא גם חוסר היכולת לקבוע סדרי עדיפויות לטווח ארוך".

בתום הדיון בסעיפי הצעת החוק, הודיע גפני, כי "ככל הנראה ההצבעה לאישור החוק תתקיים מחר לאחר תיקוני ניסוחים ועדכון התאריכים בהם ההתאמות והשינויים בתקציב 2018 יגיעו לדיון בוועדה". כאמור, גפני דרש שבמידת הצורך, הודעת האוצר על הצורך בביצוע התאמות והמהלכים האפשריים יגיעו לוועדת הכספים עד ה- 1 בנובמבר על-מנת שכמו בכל עבודה על תקציב, יהיו לוועדה לפחות חודשיים לקיום דיון בעניין.

עוד ציין, כי "התקציב הדו-שנתי הוא ברירת מחדל ואף שהדיון העקרוני בגינו כבר התקיים ויש התחייבות קואליציונית של המפלגות לתמוך בו, אנחנו פועלים להבטיח את קיומם של כמה שיותר תיקונים ובלמים לקראת 2018. זה הרע במיעוטו, לאחר שלוקחים מהכנסת את היכולת לאשר את תקציב 2018".